NYHEDER

Dansk Kolorektal Cancer Database i JAMA Surgery

Et nyt systematisk review publiceret I JAMA Surgery 20. juni 2018, beskriver kliniske kolorektaldatabasers værdi i kolorektalcancer forskningen. Dansk Kolorektal Cancer Database er med.   The Value of Clinical Colorectal Cancer Registries in Colorectal Cancer Research A Systematic Review Caroline MacCallum, MS, MBBS, LLB, BSci1; Anita Skandarajah, MBBS, MD, FRACS1; Peter Gibbs, MBBS,

Read more

Ny webmaster

Michael B. Lauritzen, Afdelingslæge, Mavetarm Kirurgisk Speciale, Aalborg Universitetshospital er udpeget til ny webmaster for DCCG.dk Michael indtræder samtidigt som adhoc medlem af DCCG.dk bestyrelse og forretningsudvalg.  

Read more

Første udkast til årsrapporten er klar

RKKP har leveret første udkast til årsrapporten, som nu vil blive gennemgået af styregruppen, som dels skal kontrollere data og dels skal foretage faglig kommentering af indikatorresultaterne. Rapporten bliver udsendt til høring ultimo august.

Read more

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C