NYHEDER

Referat fra databasens styregruppemøde 20.08.2018 er nu tilgængeligt

Referat

Read more

Årsrapport 2017 sendt til høring

Årsrapporten for 2017 er færdiggjort af styregruppen. Rapporten er nu sendt til høring. Høringsfristen er den 25. september. I år vil der yderligere blive publiceret en klinisk rapport. Den kliniske rapport forventes publiceret ultimo oktober.

Read more

Dansk Kolorektal Cancer Database i JAMA Surgery

Et nyt systematisk review publiceret I JAMA Surgery 20. juni 2018, beskriver kliniske kolorektaldatabasers værdi i kolorektalcancer forskningen. Dansk Kolorektal Cancer Database er med.   The Value of Clinical Colorectal Cancer Registries in Colorectal Cancer Research A Systematic Review Caroline MacCallum, MS, MBBS, LLB, BSci1; Anita Skandarajah, MBBS, MD, FRACS1; Peter Gibbs, MBBS,

Read more

Ny webmaster

Michael B. Lauritzen, Afdelingslæge, Mavetarm Kirurgisk Speciale, Aalborg Universitetshospital er udpeget til ny webmaster for DCCG.dk Michael indtræder samtidigt som adhoc medlem af DCCG.dk bestyrelse og forretningsudvalg.  

Read more

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C