KMS skemaer

Klinisk Målesystem (KMS) er et online it-system, hvor man via webformularer, kan indtaste data i kliniske databaser. Yderligere information om systemet kan ses på Region Hovedstadens website (link).

Linket til kolorektalcancerdatabasen er https://kms-oevrige.regionh.dsdn.dk/kms


Kirurgi 2019


Kirurgiskemaer 2010-2018


Patologiskemaer 2010-2015