Search
Close this search box.
Alle
Akut kirurgi
Arvelig tarmkræft
Avanceret og recidiverende cancer
Behandling af metastaser
DCCG retningslinier 2009-2012
Det perioperative forløb
Kirurgisk behandling af cancer coli
Kirurgisk behandling af cancer recti
Onkologi
Opfølgning
Palliativ kirurgi
Referencer til 2010-retningslinierne
Risikofaktorer og primær forebyggelse
Screening
Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Undersøgelsesprogram

Tidligere retningslinjer

Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Abdominoperineal ekscision (APE)
Onkologi Tidligere retningslinje
Adj. kemoterapi ved koloncancer stadium III Ver 4.1
Onkologi Tidligere retningslinje
Adj. kemoterapi ved rektumcancer Ver 4.0
Onkologi Tidligere retningslinje
Adjuverende kemoterapi ved koloncancer stadium III
Onkologi Tidligere retningslinje
Adjuverende kemoterapi ved koloncancer stadium III
Onkologi Tidligere retningslinje
Adjuverende kemoterapi ved koloncancer Ver 2
Onkologi Tidligere retningslinje
Adjuverende kemoterapi ved koloncancer Ver 3
Onkologi Tidligere retningslinje
Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer
Onkologi Tidligere retningslinje
Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer Ver 2
Onkologi Tidligere retningslinje
Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer Ver 3
Akut kirurgi Tidligere retningslinje
Akut behandling af colonileus og obstruktion
Akut kirurgi Tidligere retningslinje
Akut kirurgi, stentbehandling
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Anæmi og jernbehandling ved nydiagnosticeret kolorektal cancer
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Anæmi og jernbehandling ved nydiagnosticeret kolorektalcancer
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Anastomoselækage- diagnostik og behandling
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Anatomi og mesorektal ekscision
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Anterior resektion
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Antibiotikaprofylakse
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Antibiotikaprofylakse
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Antibiotikaprofylakse
Arvelig tarmkræft Tidligere retningslinje
Arvelig tarmkræft
Arvelig tarmkræft Tidligere retningslinje
Arvelig tarmkræft
Avanceret og recidiverende cancer Tidligere retningslinje
Avanceret og recidiverende coloncancer
Avanceret og recidiverende cancer Tidligere retningslinje
Avanceret og recidiverende coloncancer
Avanceret og recidiverende cancer Tidligere retningslinje
Avanceret og recidiverende rectumcancer
Akut kirurgi Tidligere retningslinje
Behandling af colonileus og -obstruktion
Onkologi Tidligere retningslinje
Behandling af metastaserende kolorektal cancer (mKRC) ver 3.0
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Blæredrænage
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Blodtransfusion
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Blodtransfusion
Avanceret og recidiverende cancer Tidligere retningslinje
Coloncancer
Akut kirurgi Tidligere retningslinje
Colonileus
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Colonresektioner
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Colonresektioner
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Colons Anatomi
Akut kirurgi Tidligere retningslinje
Damage control surgery
DCCG retningslinier 2009-2012 Tidligere retningslinje
DCCG Samlede retningslinier 2009
DCCG retningslinier 2009-2012 Tidligere retningslinje
DCCG Samlede retningslinier 2009/2010 (Revison 2010)
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Det accelererede perioperative forløb
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Det accelererede perioperative forløb
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Elektiv åben kirurgi
Screening Tidligere retningslinje
FOBT, sigmoideoskopi, koloskopi, kolografi
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Funktionelle forstyrrelse efter rectumresektion
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Generelt, mesorektal ekscision
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Hartmanns operation
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Hartmanns procedure eller intersfinkterisk APE
Avanceret og recidiverende cancer Tidligere retningslinje
HIPEC behandling af peritoneal karcinose til patienter med kolorektalkræft
Arvelig tarmkræft Tidligere retningslinje
HNPCC, Moderat risiko, FAP
Arvelig tarmkræft Tidligere retningslinje
HNPCC, moderat risiko, FAP
Onkologi Tidligere retningslinje
Indikationer for adj. kemoterapi til patienter med kolon eller rektumcancer stadium II Ver 1.0
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Indledning, stadieindeling og klassifikation
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Informeret samtykke
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Informeret samtykke
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
K-RAS mutation
Risikofaktorer og primær forebyggelse Tidligere retningslinje
Køn, alder, KRAM, NSAID, disponerende sygdomme
Risikofaktorer og primær forebyggelse Tidligere retningslinje
Køn, alder, KRAM, NSAID, disponerende sygdomme
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Laparoskopisk colonkirurgi
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Laparoskopisk kirurgi
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Laparoskopisk rectumkirurgi
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Laparoskopisk rectumkirurgi
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Laparoskopisk rectumkirurgi
Opfølgning Tidligere retningslinje
LARS / Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion
Referencer til 2010-retningslinierne Tidligere retningslinje
Litteraturliste / referencer
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Lokal tumorresektion, polypektomi og EMR
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Lokal tumorresektion, polypektomi og EMR
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Lokal tumorresektion, TEM, EMR, EPME
Behandling af metastaser Tidligere retningslinje
Lungemetastaser
Behandling af metastaser Tidligere retningslinje
Lungemetastaser
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Makroskopisk undersøgelse af tarmresektater med karcinom
Onkologi Tidligere retningslinje
Medicinsk onkologisk behandling af metastaserende kolorektal cancer Ver 4.0
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Mikroskopisk radikalitet
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Mikroskopisk undersøgelse af tarmresektater med karcinom
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Mikroskopisk undersøgelse af tarmresektater med karcinom
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Minimal invasiv kolonkirurgi
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Minimal invasiv kolonkirurgi – Laparoskopisk kolonkirurgi
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Mismatchrepair proteiner
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Mutationsundersøgelser mhp. anti-EGFR behandling
Onkologi Tidligere retningslinje
Neoadj. behandling af resektabel rektumcancer
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
P-kodning af lokalresektion af tarmpolypper
Tidligere retningslinje Undersøgelsesprogram
Pakkeforløb
Tidligere retningslinje Undersøgelsesprogram
Pakkeforløb
Palliativ kirurgi Tidligere retningslinje
Palliativ kirurgi
Palliativ kirurgi Tidligere retningslinje
Palliativ kirurgi
Palliativ kirurgi Tidligere retningslinje
Palliativ kirurgi til patienter med kolorektalkræft
Onkologi Tidligere retningslinje
Palliativ strålebehandling
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Patoanatomisk undersøgelse af tarmpolypper
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Perioperativ ernæring til patienter opereret for kræft i tyk og endetarm
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Perioperativ ernæring ved elektiv kirurgi
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Perioperativ væskebehandling
Avanceret og recidiverende cancer Tidligere retningslinje
Peritoneal karcinose og HIPEC
Avanceret og recidiverende cancer Tidligere retningslinje
Peritoneal karcinose og HIPEC v 1.1
Avanceret og recidiverende cancer Tidligere retningslinje
Peritoneal karcinose og HIPEC v 3.1
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Polypektomi, TEM, EMR, ESD
Onkologi Tidligere retningslinje
Postoperativ strålebehandling ved rektumcancer
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Rectum- og colonpræparater
Avanceret og recidiverende cancer Tidligere retningslinje
Rectumcancer
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Rectumeksstirpation
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Robot-assisteret colonkirurgi
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Robot-assisteret rectumkirurgi
Kirurgisk behandling af cancer recti Tidligere retningslinje
Robot-assisteret rectumkirurgi
Screening Tidligere retningslinje
Screening
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Single-incision laparoskopisk colonresektion
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
SNOMED-kodning af tarmpolypper
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Stomimarkering Ver 1.0
Onkologi Tidligere retningslinje
Strålebehandling – ved rectumcancer
Onkologi Tidligere retningslinje
Strålebehandling ved rectumcancer Ver 2.0
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Svarafgivelse til rekvirent
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Synkron og metakron, sporadisk, ikke-Lynch CRC
Kirurgisk behandling af cancer coli Tidligere retningslinje
Synkron og Metakron, sporadisk, ikke-Lynch CRC
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Tarmudrensning
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Tarmudrensning
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
TNM klassifikation ved karcinom i tyk- eller endetarm, inkl. blindtarm
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Tromboseprofylakse
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Tromboseprofylakse
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Tumor budding
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Tumorperforation
Tidligere retningslinje Tumorklassifikation og patoanatomisk diagnostik
Undersøgelse af lokalresektater med karcinom
Tidligere retningslinje Undersøgelsesprogram
Undersøgelsesprogram – Bioptering
Det perioperative forløb Tidligere retningslinje
Væskebehandling til kolorektalkirurgiske patienter