Search
Close this search box.
Alle
Akut kirurgi
Arvelig tarmkræft
Avanceret og recidiverende cancer
Billeddiagnostik
Det perioperative forløb
Kirurgisk behandling af cancer coli
Kirurgisk behandling af cancer recti
Lokalbehandling af lungemetastaser
Molekylærpatologiske undersøgelser
Onkologi
Opfølgning
Palliativ kirurgi
Patoanatomisk diagnostik
Rehabilitering og palliation
Risikofaktorer og primær forebyggelse
Screening
Undersøgelsesprogram

Retningslinjer

Onkologi
Adjuverende kemoterapi ved koloncancer stadium III
Onkologi
Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer
Kirurgisk behandling af cancer recti
Aflastende stomi
Det perioperative forløb
Anæmi, jernbehandling og blodtransfusion
Kirurgi
Anastomoselækage efter operation for rectumcancer
Akut kirurgi
Behandling af obstruktiv og perforeret kolorektal kræft
Billeddiagnostik
Billeddiagnostik mhp. påvisning af lokalrecidiv
Kirurgi
Blæredrænage
Det perioperative forløb
Blodtransfusion
Kirurgisk behandling af cancer coli
CME eller konventionel resektion af koloncancer
Kirurgi
Colons anatomi
Akut kirurgi
Damage control surgery
Kirurgi
ERAS inkl. væskebehandling
Billeddiagnostik
ESGAR MR-skema til primær stadieinddeling af rektum cancer
Kirurgisk behandling af cancer recti
Hartmanns operation eller intersphinkterisk abdominoperineal ekscision
Kirurgisk behandling af cancer coli
Kirurgisk behandling af Kolorektalcancer; Synkron og metakron, sporadisk, ikke-Lynch KRC V2.0
Kirurgisk behandling af cancer recti
Kirurgisk behandling af lav cancer recti – Abdominoperineal rectumexcision
Kirurgi
Kirurgisk behandling af rektumcancer
Avanceret og recidiverende cancer
Lokal avanceret rectumcancer
Billeddiagnostik
Lokal stadieinddeling af cancer coli
Billeddiagnostik
Lokal stadieinddeling af cancer recti – MR
Avanceret og recidiverende cancer
Lokalavanceret og lokalrecidiverende koloncancer - kirurgisk behandling
Lokalbehandling af lungemetastaser
Lokalbehandling af lungemetastaser hos patienter med kolorektal cancer
Avanceret og recidiverende cancer
Lokalrecidiv af rectumcancer
Patoanatomisk diagnostik
Makroskopisk undersøgelse af tarmresektioner med karcinom
Undersøgelsesprogram
MDT
Patoanatomisk diagnostik
Mikroskopi af tarmresektater med karcinom
Kirurgisk behandling af cancer coli
Minimal invasiv colonkirurgi
Kirurgisk behandling af cancer recti
Minimal invasiv kirurgi ved behandling af rectumcancer
Molekylærpatologiske undersøgelser
Mismatch Repair defekt (dMMR)
Patologi
Mutationsundersøgelser mhp. anti-EGFR behandling
Opfølgning
Opfølgning
Undersøgelsesprogram
Pakkeforløb
Palliativ kirurgi
Palliativ kirurgi
Billeddiagnostik
Påvisning af ny cancer
Opfølgning
Postoperativ kontrol
Det perioperative forløb
Præhabilitering ved kolorektal cancer
Billeddiagnostik
Præoperativ billeddiagnostik
Risikofaktorer og primær forebyggelse
Primær forebyggelse af kolorektalcancer
Multidisciplinære
pT1 kolorektal cancer. Afgrænsning Ver 1.2
Kirurgisk behandling af cancer coli
pT1 kolorektal cancer. Behandling af tidlig kolorektal cancer i colon Ver 1.3
Kirurgisk behandling af cancer recti
pT1 kolorektal cancer. Behandling af tidlig kolorektal cancer i rectum Ver 1.2
Kirurgisk behandling af cancer coli
pT1 kolorektal cancer. Behandling ved uventet fund af cancer i kolorektal polyp Ver 1.2
Radiologi
Radiologisk beskrivelse ved CT colon cancer staging
Rehabilitering og palliation
Rehabilitering og palliation
Screening
Screening
Kirurgi
Stomimarkering Ver 2.0
Undersøgelsesprogram
Symptomer, klinisk mistanke og undersøgelsesstrategi
Det perioperative forløb
Tarmudrensning
Patoanatomisk diagnostik
TNM Klassifikation ved tyk- og endetarmskræft inkl. blindtarmen
Billeddiagnostik
Transrektal ultralydsskanning (TRUS)
Det perioperative forløb
Tromboseprofylakse
Patoanatomisk diagnostik
Undersøgelse af lokalresektater med karcinom
Onkologi
Vejledning til strålebehandling af rectum
Patoanatomisk diagnostik
Vurdering af tumor budding i kolorektale adenokarcinomer