Search
Close this search box.

Om databasen

Dansk Kolorektal Cancer Database har eksisteret siden 1. maj 2001, hvor den tidligere nationale rektalcancer database, blev udvidet til også at omfatte koloncancer patienter. Frem til 2006 var databasen en monodisciplinær database under Dansk Kirurgisk Selskab (DKS). I 2006 blev databasen en multidisciplinær database under DMCG.dk med deltagelse af kirurger, onkologer, radiologer og patologer.

Formål

Databasens formål er at forbedre prognosen for patienter med kolorektalcancer ved at:
1) ensarte og optimere diagnostik, kirurgisk og onkologisk behandling og followup,
2) forbedre og sikre kvaliteten af behandling på lands-, regionalt og sygehus niveau
3) løbende monitorere de objektive kriterier og kvaliteten beskrevet af Sundhedsstyrelsen samt
4) yde støtte til og initiere klinisk forskning inden for kolorektalcancer

Patientpopulation

Patientpopulationen i DCCG.dk databasen omfatter patienter ≥ 18 år med et dansk personnummer, med 1. gangstilfælde af tyk- og endetarmskræft ekskl. blindtarmskræft og analcancer, med diagnosedato efter 1.5.2001. Populationen inkluderer patienter, som er behandlet på et offentligt sygehus i Danmark, med et registreret forløb på en kirurgisk afdeling eller som er behandlet af en kirurgisk afdeling under indlæggelse på en anden afdeling. Kun patienter med adenokarcinom (adenokarcinom af glandulær type; lavt differentieret adenokarcinom; mucinøst adenokarcinom; signetringscelle karcinom; udifferentieret karcinom; medullært karcinom) inkluderes.

Datakilder

Databasens datakilder er Klinisk Målesystem (KMS, manuel indtastning), Landspatientregisteret (LPR), Landsregisteret for Patologi (LRP) og CPR-registret

 • KMS
  • Kirurgiskema til registrering af basisdata, data om operationen, det perioperative og postoperative forløb
  • Patologiskema fra 2010-15
 • LPR
  • Identifikation af patientpopulation
  • Data om adjuverende onkologisk behandling
 • LRP
  • Alle patologidata vedrørende tarmkræft på de i KMS af kirurgerne inkluderede patienter fra 2016
  • Identifikation af patientpopulation
 • CPR-registret
  • Vitalstatus