Search
Close this search box.

Årshjul

14.08.2020 Deadline for registrering i databasen

07.09.2020 Årsrapportdatasæt låses til årsrapport (når LPR og LRP er opdateret)

01.10.2020 Frist for indmelding af årsrettelser til KMS-skema

09.10.2020 Første 2019-årsrapportudkast til styregruppen

23.10.2020 Styregruppens frist for indsendelse af udkast til faglige kommentarer til epidemiolog

27.10.2020 Opdateret årsrapportudkast til styregruppen inkl. faglige kommentarer

04.11.2020 Ordinært møde i styregruppen – gennemgang af rapport

09.11.2020 Opdateret årsrapportudkast til styregruppen inkl. endelige faglige kliniske kommentarer, konklusioner og anbefalinger

13.11.2020 Sidste frist for styregruppens endelige godkendelse af årsrapporten

17.11.2020 Udsendelse af rapport til høring

15.12.2020 Deadline for høring

18.12.2020 Publikation af årsrapport

18.03.2019 Ordinært møde i styregruppen (kbh)

30.04.2019 Deadline for registrering i databasen

20.05.2019 Årsrapportdatasæt låses til årsrapport og klinisk rapport (når LPR og LRP er opdateret)

17.06.2019 Planlægningsmøde – klinisk årsrapport (Frederiksberg Hospital)

24.06.2019 1. udkast af årsrapporten sendes til styregruppen (indikatorafsnit og overlevelsesanalyser)

14.08.2019 Styregruppens frist for indsendelse af udkast til faglige kommentarer til epidemiolog

17.08.2019 Epidemiolog udsender opdateret rapportudkast, inkl. faglige kommentarer til styregruppen

19.08.2019 Ordinært møde i styregruppen – gennemgang af årsrapport (Aarhus)

21.08.2019 Opdateret årsrapport inkl. endelige faglige kliniske kommentarer, konklusioner og anbefalinger fremsendes til styregruppen

23.08.2019 Sidste frist for styregruppens endelige godkendelse af rapporten

28.08.2019 Udsendelse af årsrapport til officiel høring

31.08.2019 Aflevering af 1. udkast til klinisk rapport

25.09.2019 Deadline for høring

30.09.2019 Publikation af årsrapport

01.10.2019 Frist for indmelding af årsrettelser vedrørende KMS skema og datasæt

21.10.2019 Ordinært møde i styregruppen (Aalborg)

31.10.2019 Publikation af klinisk rapport

Pdf-version af databasens årshjul 2019

25.04.2018 Ordinært møde i styregruppen (København)

30.04.2018 Deadline for registrering i KMS for kirurgerne

22.06.2018 Aflevering af 1. udkast af årsrapporten til styregruppen (Indikatorafsnit samt appendiks I, II og III).

20.08.2018 Møde i styregruppen med henblik på faglig kommentering af årsrapporten (Herlev)

28.08.2018 Udsendelse af årsrapport til officiel høring

30.08.2018 Aflevering af 1. udkast af klinisk årsrapport til styregruppen

24.09.2018 Møde for klinikere i styregruppen (Aalborg)

25.09.2018 Deadline for officiel høring

28.09.2018 Publikation af Årsrapport 2017

02.10.2018 Frist for indmelding af rettelser til KMS skemaet

24.10.2018 Ordinært møde i styregruppen (Aalborg)(AFLYST)

31.10.2018 Publikation af Klinisk Årsrapport 2017