Antibiotikaprofylakse i forbindelse med kolorektalkirurgi

Gældende fra 27/2-2021