Search
Close this search box.

Databasens indikatorer fra 2010

Databasens indikatorsæt for årene 2010 og frem fremgår af nedenstående oversigt

 1. Ventetid fra henvisning til første besøg på kirurgisk afdeling
 2. Ventetid fra henvisning til første behandling
 3. Radikal operation
 4. Undersøgte lymfeknuder
 5. Lækage af rektumanastomose
 6. Re-operation
 7. Postoperativ død
 8. Postoperativ indlæggelsestid
 9. Genindlæggelse
 1. Ventetid fra henvisning til første besøg på kirurgisk afdeling
 2. Radikal operation
 3. Undersøgte lymfeknuder
 4. Lækage af rektumanastomose
 5. Re-operation
 6. Postoperativ død
 7. Postoperativ indlæggelsestid
 8. Genindlæggelse
 9. Vurderet resektionsplan af rektumcancer resektater
 10. Afholdt præoperativ MDT konference hos rektumcancer patienter
 1. Afholdt MDT konference – elektivt opererede rektumcancer patienter
 2. Ekstramural venøs invasion
 3. Lækage af rektumanastomose
 4. Postoperativ død efter elektiv kirurgi
 5. Radikalitet efter elektiv kirurgi
 6. Re-operation efter elektiv operation
 7. Specialistoperation ved akut koloncancer kirurgi
 8. Specialistoperation ved elektiv koloncancer kirurgi
 9. Undersøgte lymfeknuder
 10. Anastomoselækage ved elektiv koloncancer kirurgi
 11. Vurderet resektionsplan af rektumcancer resektater
 1. Afholdt MDT konference – elektivt opererede rektumcancer patienter
 2. Ekstramural venøs invasion
 3. Lækage af rektumanastomose
 4. Postoperativ død efter elektiv kirurgi
 5. Radikalitet efter elektiv kirurgi
 6. Specialistoperation ved akut koloncancer kirurgi
 7. Specialistoperation ved elektiv kirurgi
 8. Anastomoselækage ved elektiv koloncancer kirurgi
 9. Andel UICC stadium III patienter <75 år, der får adjuverende onkologisk behandling
 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer
 2. Ekstramural venøs invasion
 3. Anastomoselækage ved rektumcancer kirurgi
 4. Postoperativ død efter elektiv kirurgi
 5. Radikalitet efter elektiv kirurgi
 6. Specialistoperation ved akut koloncancer kirurgi
 7. Specialistoperation ved elektiv koloncancer kirurgi
 8. Anastomoselækage ved koloncancer kirurgi
 1. Afholdt MDT konference – elektivt opererede rektumcancer patienter
 2. Ekstramural venøs invasion
 3. Lækage ved rektumcancer kirurgi
 4. Lækage ved koloncancer kirurgi
 5. Postoperativ død efter elektiv kirurgi
  • 30-dages mortalitet
  • 90-dages mortalitet
 6. Mikroradikalitet af primær tumor efter elektiv tarmresektion.
 7. Specialistoperation ved akut koloncancer kirurgi
 8. Specialistoperation ved elektiv koloncancer kirurgi
 9. Adjuverende onkologisk behandling
 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret koloncancer
  Tæller: Antal nydiagnosticerede elektivt opererede koloncancer patienter diskuteret på en præoperativ MDT konference.
  Nævner: Antal nydiagnosticerede, elektivt opererede koloncancer patienter.
 2. Ekstramural venøs invasion
 3. Anastomoselækage
  • Anastomoselækage ved rektumcancer kirurgi
  • Anastomoselækage ved koloncancer kirurgi
 4. Postoperativt forløb uden komplikationer
  • Postoperativt forløb uden medicinske komplikationer
  • Postoperativt forløb uden kirurgiske komplikationer
 5. Postoperativ død efter elektiv kirurgi
  • 30-dages mortalitet
  • 90-dages mortalitet
 6. Mikroradikalitet af primær tumor efter elektiv tarmresektion.
 7. Specialistoperation ved akut koloncancer kirurgi
 8. Adjuverende onkologisk behandling
 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret kolorektalcancer
  • Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret koloncancer
  • Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer
 2. Ingen – er tilbage igen fra og med 2018*
 3. Anastomoselækage
  • Anastomoselækage ved rektum resektion
  • Anastomoselækage ved kolon resektion
 4. Postoperativt forløb uden komplikationer efter 30 dage
  • Postoperative forløb uden medicinske komplikationer
  • Postoperative forløb uden kirurgiske komplikationer
 5. Postoperativ død efter elektiv kirurgi
  • 30-dages mortalitet
  • 90-dages mortalitet
 6. Mikroradikalitet af primær tumor efter elektiv tarmresektion
 7. Specialistoperation ved akut koloncancer kirurgi
 8. Henvisning af UICC stadium III patienter til adjuverende onkologisk behandling.
  • Koloncancer
  • Rektumcancer
 9. Indledt adjuverende onkologisk behandling af UICC stadium III patienter
  • Koloncancer
  • Rektumcancer

* Fra og med 2018 indføres en patologiindikator om intern/ekstern konsultation ved en speciallæge kollega, ved diagnosticering af endoskopisk lokalresecerede tarmpolypper med adenokarcinom, for at undgå overdiagnosticering af cancer.

Indikatoralgoritmerne kan ses her (afventer endelig godkendelse af algoritmerne)

I årsrapporten for 2018 blev følgende indikatorer anvendt. Indikatoralgoritmerne er dokumenterede i selve årsrapporten.

Indikator 1 Afholdt MDT-konference

1a. Afholdt MDT-konference ved nydiagnosticeret koloncancer (standard >= 90%)

1b. Afholdt MDT-konference ved nydiagnosticeret rektumcancer (standard >= 90%)

Indikator 2 Intern speciallægekonsultation ved patoanatomisk diagnostik af polypektomipræparat med adenokarcinom

Indikator 3 Anastomoselækage

3a. Anastomoselækage ved kolonresektion (standard =< 3%)

3b. Anastomoselækage ved rektumresektion (standard =< 10%)

Indikator 4: Postoperativt forløb uden komplikationer

4a. Postoperativt forløb uden postoperative medicinske komplikationer indenfor 30 dage (standard >= 90%)

4b. Postoperativt forløb uden postoperative kirurgiske komplikationer indenfor 30 dage (standard >= 90%)

Indikator 5: Postoperativ død efter elektiv kirurgi

5a. Postoperativ død efter elektiv kirurgi, 30-dages mortalitet (standard =< 2%)

5b. Postoperativ død efter elektiv kirurgi, 90-dages mortalitet (standard =< 3%)

Indikator 6: Afstand fra primærtumor til kirurgisk resektionsflade- og rande > 1 mm

6a. Afstand fra primærtumor til kirurgisk resektionsflade- og rande > 1 mm efter elektiv kolonresektion

6b. Afstand fra primærtumor til kirurgisk resektionsflade- og rande > 1 mm efter elektiv rektumresektion

Indikator 7: Specialistoperation ved akut koloncancer kirurgi (standard >= 90%)

Indikator 8: Henvisning af patienter under 80 år med kolon- eller rektumcancer i UICC stadium III til adjuverende onkologisk behandling

8a. Henvisning af patienter under 80 år med koloncancer i UICC stadium III til adjuverende onkologisk behandling (standard => 85%)

8b. Henvisning af patienter under 80 år med rektumcancer i UICC stadium III til adjuverende onkologisk behandling (standard => 85%)

Indikator 9: Indledt adjuverende onkologisk behandling af patienter under 80 år med kolon- eller rektumcancer i UICC stadium III

9a. Indledt adjuverende onkologisk behandling af patienter under 80 år med koloncancer i UICC stadium III (standard >= 85%)

9b. Indledt adjuverende onkologisk behandling af patienter under 80 år med rektumcancer i UICC stadium III (standard >= 85%)

I årsrapporten for 2019 blev følgende indikatorer anvendt. Indikatoralgoritmerne er dokumenterede i selve årsrapporten.

Indikator 1 Afholdt MDT-konference ved nydiagnosticeret koloncancer (standard >= 90%)

Indikator 2 Histopatologisk diagnostik af adenokarcinom i polyp i et lokalresektat (standard >= 90%)

Indikator 3 Anastomoselækage

3a. Anastomoselækage ved kolonresektion med ileo-kolisk anastomose (standard =< 2%)

3b. Anastomoselækage ved kolonresektion med kolo-kolisk anastomose (standard =< 5%)

3c. Anastomoselækage ved rektumresektion (standard =< 10%

Indikator 5: Postoperativ død efter elektiv kirurgi

5a. Postoperativ død efter elektiv kirurgi, 30-dages mortalitet (standard =< 1,5%)

5b. Postoperativ død efter elektiv kirurgi, 90-dages mortalitet (standard =< 2,5%)

Indikator 6: Afstand fra primærtumor til kirurgisk resektionsflade- og rande > 1 mm efter elektiv rektumresektion (standard >= 97%)

Indikator 7: Specialistoperation ved akut koloncancer resektion (standard >= 90%)

Indikator 9: Indledt adjuverende onkologisk behandling efter kurativ intenderet tarmresektion, patienter med kolon- eller rektumcancer i UICC stadium III

9a. Indledt adjuverende onkologisk behandling efter kurativ intenderet tarmresektion, af patienter under 80 år med koloncancer i UICC stadium III (standard >= 85%)

9b. Indledt adjuverende onkologisk behandling efter kurativ intenderet tarmresektion, af patienter under 80 år med rektumcancer i UICC stadium III (standard >= 85%)

 1. Afholdt behandlingsbesluttende MDT-konference ved ny-diagnosticeret koloncancer, Standard ≥ 95 procent

 2. Histopatologisk diagnostik af adenokarcinom i et lokalresektat Standard ≥ 90 procent

 3. Anastomoselækage

  1. Anastomoselækage ved kolonresektion med ileo-kolisk anastomose

   Standard ≤ 2 procent

  2. Anastomoselækage ved kolonresektion med kolo-kolisk anastomose

   Standard ≤ 5 procent

  3. Anastomoselækage ved rektumresektion

   Standard ≤ 10 procent

 4. UDGÅET

 5. Postoperativ død efter elektiv kirurgi

  1. 30-dages mortalitet for patienter under 75 år

   Standard ≤ 1,0 procent

  2. 30-dages mortalitet for patienter over 75 år

   Standard ≤ 2,5 procent

  3. 90-dages mortalitet for patienter under 75 år

   Standard ≤ 2,0 procent

  4. 90-dages mortalitet for patienter over 75 år

   Standard ≤ 5,0 procent

 6. Afstand fra primærtumor til kirurgisk resektionsflade/-rand, rektum

  Standard ≥ 97 %

 7. Specialistoperation ved akut koloncancer resektion

  Standard ≥ 90 procent

 8. UDGÅET

 9. Indledt adjuverende onkologisk behandling efter kurativ intenderet tarmresektion, af patienter med kolon- eller rektumcancer i UICC stadium III med onkologisk kontakt

  1. Koloncancer Standard [80%-90%]

  2. Rektumcancer Standard [80%-90%]

 10. Registreret klinisk TNM i KMS Standard ≥ 95 procent

 1. Afholdt behandlingsbesluttende MDT-konference ved ny-diagnosticeret koloncancer Standard ≥ 95 procent

 2. Histopatologisk diagnostik af adenokarcinom i et lokalresektat Standard ≥ 90 procent

 3. Registreret komplet klinisk TNM i KMS Standard ≥ 95 procent

 4. Anastomoselækage

  1. Anastomoselækage ved kolonresektion med ileo-kolisk anastomose Standard ≤ 2 procent

  2. Anastomoselækage ved kolonresektion med kolo-kolisk anastomose Standard ≤ 4 procent

  3. Anastomoselækage ved rektumresektion Standard ≤ 8 procent

 5. Postoperativ død efter elektiv kirurgi

  1. 30-dages mortalitet for patienter under 75 år

   Standard ≤ 1,0 procent

  2. 30-dages mortalitet for patienter over 75 år

   Standard ≤ 2,5 procent

  3. 90-dages mortalitet for patienter under 75 år

   Standard ≤ 2,0 procent

  4. 90-dages mortalitet for patienter over 75 år

   Standard ≤ 5,0 procent

 6. Afstand fra primærtumor til kirurgisk resektionsflade/-rand, rektum

  Standard ≥ 97%

 7. Specialistoperation ved akut koloncancer resektion

  Standard ≥ 90 procent

 8. Indledt adjuverende onkologisk behandling efter kurativ intenderet tarmresektion, af patienter under 80 år med

kolon- eller rektumcancer i UICC stadium III med onkologisk kontakt

 1. Koloncancer

  Standard [80%-90%]

 2. Rektumcancer

  Standard [80%-90%]

 1. Afholdt behandlingsbesluttende MDT-konference ved ny-diagnosticeret koloncancer Standard ≥ 97 procent

 2. Registreret komplet klinisk TNM Standard ≥ 95 procent

 3. Histopatologisk diagnostik af adenokarcinom i et lokalresektat – UDGÅET

 4. Anastomoselækage

  1. Anastomoselækage ved kolonresektion med ileo-kolisk anastomose Standard ≤ 2 procent

  2. Anastomoselækage ved kolonresektion med kolo-kolisk anastomose Standard ≤ 4 procent

  3. Anastomoselækage ved rektumresektion Standard ≤ 8 procent

 5. Postoperativ død efter elektiv kirurgi

  1. 30-dages mortalitet for patienter under 75 år

   Standard ≤ 1,0 procent

  2. 30-dages mortalitet for patienter over 75 år

   Standard ≤ 2,5 procent

  3. 90-dages mortalitet for patienter under 75 år

   Standard ≤ 2,0 procent

  4. 90-dages mortalitet for patienter over 75 år

   Standard ≤ 5,0 procent

 6. Afstand fra primærtumor til kirurgisk resektionsflade/-rand, rektum

  Standard ≥ 97%

 7. Specialistoperation ved akut koloncancer resektion

  Standard ≥ 90 procent

 8. Indledt adjuverende onkologisk behandling efter kurativ intenderet tarmresektion, af patienter med kolon- eller rektumcancer i UICC

  stadium III med onkologisk kontakt

  1. Koloncancer (under 80 år)

   Standard [80%-90%]

  2. Rektumcancern (under 75 år)

   Standard [80%-90%]