Webmaster søges til DCCG.dk

Webmaster posten i DCCG.dk er ledig, da vores webmaster gennem mange år må prioritere andre opgaver.

DCCG.dk fik ny hjemmeside ved årsskiftet, en WordPress-baseret hjemmeside som er nem at redigere og navigere i. DCCG.dk har brug for en webmaster, som vedvarende opdaterer og udvikler hjemmesiden, således at hjemmesiden er et opdateret informationsmedie og brugervenligt opslagsværk mht. bla. kliniske retningslinjer.

Posten er ulønnet, men som webmaster indtræder man automatisk i DCCG.dk’s bestyrelse.

Yngre ansøgere med interesse for kolorektal cancer imødeses.

Evt. spørgsmål relateret til hjemmesiden må rettes til webmaster Jim S. Larsen (jsla@regionsjaelland.dk)  og DCCG relaterede spørgsmål må rettes til formand Lene Hjerrild Iversen (lene.h.iversen@dadlnet.dk).

Motiveret ansøgning indeholdende kort CV stiles til formand Lene Hjerrild Iversen (lene.h.iversen@dadlnet.dk).

Ansøgningsfrist den 10. juni 2018.

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C