Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning har udgivet en ny vejledning: Tværinstitutionelt samarbejde mellem regioner og universiteter vedrørende sundhedsdata. Vejledningen findes her.