t tumor deposit lokaliseret i mesokolon er vokset igennem til frit peritoneum. Skal det kategoriseres i pT-kategorien som pT4a?

Nej, kun selve tumoren i tarmvæggens vækst indgår i T-kategorien. Et tumor deposit er et diskontinuert fokus af tumorvæv, som kan være et fokus af lymfekarinvasion, veneinvasion, en lymfeknudemetastase eller nerveindvækst. Kan det ikke sikkert kategoriseres på en af disse måder, klassificeres det som en tumor satellit. Hvis et tumor deposit vokser igennem til frit peritoneum, foreligger der pM1c uanset baggrunden for den diskontinuerte spredning. Tilsvarende vil fund af maligne tumorceller i væske fra peritoneum tæller som karcinomatose (pM1c).