Union for International Cancer Controls (UICC) Tumor, Node, Metastasis (TNM) klassifikation er en tumorklassifikation, som på basis af tumorens anatomiske udbredning, grupperer patienter i tumorstadier (eng: stages).

Den anatomiske udbredning af cancersygdommen beskrives ved hjælp af tre kategorier: T-, N- og M-kategorierne.

  • T-kategori Udbredelsen af primær tumor
  • N-kategori Forekomst eller ej af spredning til regionale tumordrænerende lymfeknuder
  • M-kategori Forekomst eller ej af metastatisk sygdom

For hver kategori angives et nummer, henholdsvis T0-4, N0-3 og M0-1, som angiver udbredelsen af cancersygdommen.

I TNM klassifikationen omtales T, N og M som kategorier (eng: category) og ikke som stadium. Det hedder derfor for eksempel ikke T-stadium men T-kategori. Stadium er forbeholdt UICC stadieinddelingen (eng: stage eller stage grouping).

Sygdomsstadium rapporteres samlet som et UICC stadium (eng: stage eller stage group), og angiver den anatomiske udbredning af cancersygdommen. Der angives både et klinisk og et patologisk UICC stadium.

American Joint Committee on Cancer (AJCC) har en tilsvarende TNM-klassifikation2, som aktuelt er stort set identisk med UICC’s klassifikation. I Danmark anvendes TNM-klassifikationen fra UICC. Under DMCG.dk er der nedsat en National TNM Komite, som er sammensat med medlemmer fra alle de til DMCG.dk associerede cancergrupper og fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) samt Cancerregisteret (CAR).