Databasens styregruppe refererer til bestyrelsen i DCCG.dk, som udpeger formanden for databasens styregruppe. Formanden for DCCG.dk er født medlem af styregruppen, hvis øvrige medlemmer udpeges af de respektive arbejdsgrupper (kirurgi, onkologi, radiologi og patologi) under DCCG.dk. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er også repræsenteret i styregruppen ved databasens RKKP kontaktperson, databasens epidemiolog/statistiker og datamanager. Der henvises til DCCG.dk’s vedtægter for yderligere information om organisationen.

Databasens styregruppe består per 1. januar 2021 af følgende personer:


 • Jon Kroll Bjerregaard (Formand, DSKO)
 • Camilla Qvortrup (Formand for DCCG.dk, DSKO)
 • Lene H. Iversen (DKS)
 • Peter-Martin Krarup (DKS)
 • Ole Roikjær (DKS)
 • Michael B. Lauritzen (DKS)
 • Svend Erik Nielsen (DSKO)
 • Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen (DPAS)
 • Mette Roed Eriksen (Specialkonsulent, RKKP)
 • Sisse H. Njor (Epidemiolog, RKKP)
 • Vibeke D. Andersen (Datamanager, RKKP)