STYREGRUPPEN

Databasens styregruppe refererer til bestyrelsen i DCCG.dk, som udpeger formanden for databasens styregruppe. Formanden for DCCG.dk er født medlem af styregruppen, hvis øvrige medlemmer udpeges af de respektive arbejdsgrupper (kirurgi, onkologi, radiologi og patologi) under DCCG.dk. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er også repræsenteret i styregruppen ved databasens RKKP kontaktperson, databasens epidemiolog/statistiker og datamanager. Der henvises til DCCG.dk’s vedtægter for yderligere information om organisationen.

Databasens styregruppe består per 1. maj 2018 af følgende personer:


  • Peter Ingeholm (Formand, DPAS)
  • Lene H. Iversen (Formand for DCCG.dk, DKS)
  • Peter-Martin Krarup (DKS)
  • Ole Roikjær (DKS)
  • Michael B. Lauritzen (DKS)
  • Svend Erik Nielsen (DSKO)
  • Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen (DPAS)
  • Mette Roed Eriksen (Specialkonsulent, RKKP)
  • Sisse H. Njor (Epidemiolog, RKKP)
  • Vibeke D. Andersen (Datamanager, RKKP)

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


DCCG.dk
C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Email: Lene.H.Iversen@dadlnet.dk