DCCG.dk anvender evidensniveauer og styrkegrader af anbefalinger udarbejdet efter Oxford Centre for Evidence-Based Medicine Levels of Evidence and Grades of Recommendations (May 2001).

Screening Gældende fra 11/01-2022 DCCG.dk’s selvstændige retningslinje er udgået og der henvises i stedet til Sundhedsstyrelsens vejledninger for området.

TNM Klassifikation ved tyk- og endetarmskræft inkl. blindtarmen Gældende fra 27/09-2021

Makroskopisk undersøgelse af tarmresektioner med karcinom Gældende fra 27/09-2021

Mikroskopi af tarmresektater med karcinom Gældende fra 27/09-2021

Undersøgelse af lokalresektater med karcinom Gældende fra 27/09-2021

Vurdering af tumor budding i kolorektale adenokarcinomer Gældende fra 27/01-2022


TARMPOLYPPER OG LOKALRESEKTATER MED ADENOCARCINOM

Patoanatomisk undersøgelse af tarmpolypper   Gældende fra 01/09-2017 

P-kodning af lokalresektion af tarmpolypper   Gældende fra 20/12-2017


MOLEKYLÆRPATOLOGISKE UNDERSØGELSER

Mismatch Repair defekt (dMMR)  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/07-2016

Symptomer, klinisk mistanke og undersøgelsesstrategi  Bilag: Referencer Gældende fra 15/04-2015

Undersøgelsesprogram – Bioptering. Bilag: Referencer  Gældende fra 15/06-2015

Pakkeforløb Gældende fra 11/01-22 DCCG.dk’s selvstændige retningslinje vedrørende pakkeforløb er udgået og der henvises i stedet til Sundhedsstyrelsens vejledning.

MDT  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/11-2016

Påvisning af ny cancer   Bilag: Referencer + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

Præoperativ billeddiagnostik  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/10-2012

Lokal stadieinddeling af cancer coli  Bilag: Referencer  + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

Lokal stadieinddeling af cancer recti – MR  Bilag: Referencer  + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

Transrektal ultralydsskanning (TRUS)  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/10-2012

Billeddiagnostik mhp. påvisning af lokalrecidiv  Bilag: Referencer + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

ESGAR MR-skema til primær stadieinddeling af rektum cancer   Gældende fra 23/10-2017

ESGAR MR-skema til re-stadieindeling efter radiokemoterapi af rektum cancer   Gældende fra 23/10-2017

Præhabilitering ved kolorektal cancer Gældende fra 10/12-2021

Anæmi, jernbehandling og blodtransfusion Gældende fra 16/09-2022

Tarmudrensning Gældende fra 05/11-2019

Tromboseprofylakse Gældende fra 24/01-21  DCCG.dk’s selvstændige retningslinje er udgået og der henvises i stedet til retningslinjen “Cancer og venøs tromboembolisme” udgivet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.

Blodtransfusion Gældende fra 29/11-2022 DCCG.dk’s selvstændige retningslinje er udgået og der henvises istedet til Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer om indikation for transfusion med blodkomponenter.

Anastomoselækage  Bilag: Referencer   Gældende fra 01/04-2016

Palliativ kirurgi Gældende fra 04/07-22

Rehabilitering og palliation   Bilag: Referencer   Gældende fra 01/07-2013