DCCG – AKTUELLE

SAMLET FORFATTERLISTE >> 

DCCG.dk anvender evidensniveauer og styrkegrader af anbefalinger udarbejdet efter Oxford Centre for Evidence-Based Medicine Levels of Evidence and Grades of Recommendations (May 2001).

HNPCC, Moderat risiko, FAP  Bilag: Referencer  Gældende fra 25/02-16

Screening Bilag: Referencer  Gældende fra

Tumorklassifikation (TNM  Gældende fra 01/03-2017

Tumorklassifikation (TNM) Pixi version  Gældende fra 11/12-2016

MAKROSKOPI

Makroskopisk undersøgelse af tarmresektar med adenokarcinom  Gældende fra 01/04-2017
 


MIKROSKOPI

Histologisk tumorklassifikation (WHO)  Gældende fra 01/01-2017 

Mikroskopi af kolorektalcancer resektater  Gældende fra 01/01-2017 

Tumor budding  Gældende fra 01/09-2017 

SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver   Gældende fra 20/12-2017


TARMPOLYPPER OG LOKALRESEKTATER MED ADENOCARCINOM

Patoanatomisk undersøgelse af tarmpolypper   Gældende fra 01/09-2017 

Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenocarcinom  Gældende fra 01/01-2017

SNOMED-kodning af tarmpolypper   Gældende fra 20/12-2017

P-kodning af lokalresektion af tarmpolypper   Gældende fra 20/12-2017


MOLEKYLÆRPATOLOGISKE UNDERSØGELSER

Mismatch Repair defekt (dMMR)  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/07-2016

Mutationsundersøgelser mhp. anti-EGFR behandling Bilag: Referencer  Gældende fra 01/06-2016

Symptomer, klinisk mistanke og undersøgelsesstrategi  Bilag: Referencer Gældende fra 15/04-2015

Undersøgelsesprogram – Bioptering. Bilag: Referencer  Gældende fra 15/06-2015

Pakkeforløb  Bilag: Referencer  Gældende fra 15/06-2015

MDT  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/11-2016

Påvisning af ny cancer   Bilag: Referencer + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

Præoperativ billeddiagnostik  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/10-2012

Lokal stadieinddeling af cancer coli  Bilag: Referencer  + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

Lokal stadieinddeling af cancer recti – MR  Bilag: Referencer  + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

Transrektal ultralydsskanning (TRUS)  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/10-2012

Billeddiagnostik mhp. påvisning af lokalrecidiv  Bilag: Referencer + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

ESGAR MR-skema til primær stadieinddeling af rektum cancer   Gældende fra 23/10-2017

ESGAR MR-skema til re-stadieindeling efter radiokemoterapi af rektum cancer   Gældende fra 23/10-2017

Informeret samtykke   Gældende fra 09/09-2016

Perioperativ ernæring ved elektiv kirurgi  Bilag: Referencer + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

Anæmi og jernbehandling ved nydiagnosticeret kolorektal cancer  Gældende fra 01/04-2017

Stomimarkering Ver 2.0  Gældende fra 01/04-2018

Tarmudrensning   Gældende fra 01/04-2017

Tromboseprofylakse  Bilag: Referencer   Gældende fra 01/12-2012

Antibiotikaprofylakse  Bilag: Referencer    Gældende fra 01/10-2012

Det accelererede perioperative forløb  Bilag: Referencer   Gældende fra 15/06-2015

Perioperativ væskebehandling  Bilag: Referencer    Gældende fra 15/06-2015

Blæredrænage   Gældende fra 01/04-2017

Blodtransfusion   Gældende fra 01/12-2016

Anastomoselækage  Bilag: Referencer   Gældende fra 01/04-2016

Colons Anatomi   Bilag: Referencer

Colonresektioner  Bilag: Referencer    Gældende fra 12/11-2014

Synkron og Metakron, sporadisk, ikke-Lynch CRC    Gældende fra 01/04-2017


MINIMAL INVASIV KIRURGI

Minimal invasiv kolonkirurgi    Gældende fra 01/04-2018


LOKAL BEHANDLING

Lokal tumorresektion, polypektomi og EMR  Bilag: Referencer    Gældende fra

Anatomi og mesorektal ekscision  Bilag: Referencer   Gældende fra 12/11-2014

Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion  Bilag: Referencer + LARS skema  Gældende fra


RESEKTIONSTYPER

Anterior resektion  Bilag: Referencer    Gældende fra 15/06-2015

Abdominoperineal ekscision (APE)  Bilag: Referencer     Gældende fra 12/11-2014

Hartmanns procedure eller intersfinkterisk APE  Bilag: Referencer    Gældende fra


MINIMAL INVASIV KIRURGI

Laparoskopisk rectumkirurgi  Bilag: Referencer   Gældende fra

Robot-assisteret rectumkirurgi  Bilag: Referencer   Gældende fra


LOKAL BEHANDLING

Polypektomi, TEM, EMR, ESD   Bilag: Referencer   Gældende fra

Behandling af colonileus og -obstruktion   Bilag: Referencer  +  Tabel   Gældende fra 15/09-2014

Damage control surgery  Bilag: Referencer   Gældende fra 

Lungemetastaser  Bilag: Referencer   Gældende fra 15/11-2012

Coloncancer  Bilag: Referencer   Gældende fra 01/12-2012

Rectumcancer   Bilag: Referencer   Gældende fra 01/12-2012

Peritoneal karcinoce og HIPEC  Bilag: Referencer  Gældende fra 15/06-2013

Palliativ kirurgi  Bilag: Referencer  Gældende fra

Opfølgning   Gældende fra 15/05-2015

Postoperativ kontrol   Bilag: Referencer    Gældende fra 15/10-2012

Rehabilitering og palliation   Bilag: Referencer   Gældende fra 01/07-2013

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C