DCCG.dk anvender evidensniveauer og styrkegrader af anbefalinger udarbejdet efter Oxford Centre for Evidence-Based Medicine Levels of Evidence and Grades of Recommendations (May 2001).

Arvelig tarmkræft Gældende fra 05/11-2019

Screening Bilag: Referencer  Gældende fra

TNM Klassifikation ved tyk- og endetarmskræft inkl. blindtarmen Gældende fra 27/09-2021

Makroskopisk undersøgelse af tarmresektioner med karcinom Gældende fra 27/09-2021

Mikroskopi af tarmresektater med karcinom Gældende fra 27/09-2021

Undersøgelse af lokalresektater med karcinom Gældende fra 27/09-2021


TARMPOLYPPER OG LOKALRESEKTATER MED ADENOCARCINOM

Patoanatomisk undersøgelse af tarmpolypper   Gældende fra 01/09-2017 

P-kodning af lokalresektion af tarmpolypper   Gældende fra 20/12-2017


MOLEKYLÆRPATOLOGISKE UNDERSØGELSER

Mismatch Repair defekt (dMMR)  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/07-2016

Symptomer, klinisk mistanke og undersøgelsesstrategi  Bilag: Referencer Gældende fra 15/04-2015

Undersøgelsesprogram – Bioptering. Bilag: Referencer  Gældende fra 15/06-2015

Pakkeforløb  Bilag: Referencer  Gældende fra 15/06-2015

MDT  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/11-2016

Påvisning af ny cancer   Bilag: Referencer + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

Præoperativ billeddiagnostik  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/10-2012

Lokal stadieinddeling af cancer coli  Bilag: Referencer  + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

Lokal stadieinddeling af cancer recti – MR  Bilag: Referencer  + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

Transrektal ultralydsskanning (TRUS)  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/10-2012

Billeddiagnostik mhp. påvisning af lokalrecidiv  Bilag: Referencer + Søgeprofil  Gældende fra 01/10-2012

ESGAR MR-skema til primær stadieinddeling af rektum cancer   Gældende fra 23/10-2017

ESGAR MR-skema til re-stadieindeling efter radiokemoterapi af rektum cancer   Gældende fra 23/10-2017

Informeret samtykke   Gældende fra 09/09-2016

Perioperativ ernæring ved elektiv kirurgi Gældende fra 16/12-2019

Anæmi og jernbehandling ved nydiagnosticeret kolorektalcancer Gældende fra 05/11-2019

Stomimarkering Ver 2.0  Gældende fra 01/04-2018

Tarmudrensning Gældende fra 05/11-2019

Tromboseprofylakse Gældende fra 24/01-21  DCCG.dk’s selvstændige retningslinje er udgået og der henvises i stedet til retningslinjen “Cancer og venøs tromboembolisme” udgivet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.

Antibiotikaprofylakse Gældende fra 05/11-2019

Det accelererede perioperative forløb Gældende fra 16/12-2019

Væskebehandling til kolorektalkirurgiske patienter Gældende fra 16/12-2019

Blæredrænage   Gældende fra 01/04-2017

Blodtransfusion   Gældende fra 01/12-2016

Anastomoselækage  Bilag: Referencer   Gældende fra 01/04-2016

Anatomi og mesorektal ekscision  Bilag: Referencer   Gældende fra 12/11-2014

LARS / Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion Gældende fra 04/06-2021

 


RESEKTIONSTYPER

Anterior resektion  Bilag: Referencer Gældende fra 15/06-2015

Aflastende stomi Gældende fra 8/4-2021

Kirurgisk behandling af lav cancer recti – Abdominoperineal rectumexcision Gældende fra 15/04-2021

Hartmanns procedure eller intersfinkterisk APE  Bilag: Referencer    Gældende fra


MINIMAL INVASIV KIRURGI

Laparoskopisk rectumkirurgi Gældende fra 18/12-2019

Robot-assisteret rectumkirurgi Gældende fra 16/12-2019


TIDLIG KOLOREKTAL CANCER

pT1 kolorektal cancer. Behandling af tidlig kolorektal cancer i rectum Ver 1.2 Gældende fra 28/10-2018

pT1 kolorektal cancer. Behandling ved uventet fund af cancer i kolorektal polyp Ver 1.2 Gældende fra 28/10-2018

Lungemetastaser Gældende fra 16/12-2019

Palliativ kirurgi Gældende fra 16/12-2019

Rehabilitering og palliation   Bilag: Referencer   Gældende fra 01/07-2013