DCCG – TIDLIGERE

DCCG Samlede retningslinier 2009  Gyldighedsperiode: 21/05-09 – 16/10-10

DCCG Samlede retningslinier 2009/2010 (Revison 2010) Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/10-12

Arvelig tarmkræft  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 11/11-14

HNPCC, moderat risiko, FAP  Gyldighedsperiode: 12/11-14 – 28/02-16

Indledning, stadieindeling og klassifikationGyldighedsperiode: 25/11-15 – 31/12-16

Tumorperforation  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 15/02-16

Mikroskopisk radikalitet  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 15/02-16

Rectum- og colonpræparater  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 31-03-16

Svarafgivelse til rekvirent Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 11/05-16

Mismatchrepair proteiner  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 01/06-16

K-RAS mutation  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 01/06-16

Pakkeforløb  Gyldighedsperiode: 15/10-12 – 15/06-15

Informeret samtykke  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 08/09-16

Blodtransfusion  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 29/11-16

Blæredrænage  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 31/03-17

Tarmudrensning  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 31/03-17

Elektiv åben kirurgi  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Laparoskopisk kirurgi  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Lokal tumorresektion, polypektomi og EMR  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Akut kirurgi, stentbehandling  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Generelt, mesorektal ekscision  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Anterior resektion  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Hartmanns operation  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Rectumeksstirpation  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Laparoskopisk rectumkirurgi  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Lokal tumorresektion, TEM, EMR, EPME  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Adjuverende kemoterapi ved coloncancer  Gyldighedsperiode: 15/11-12 – 15/06-15

Adjuverende kemoterapi ved rectumcancer  Gyldighedsperiode: 15/10-12 – 15/06-15

Postoperativ strålebehandling ved rectumcancer  Gyldighedsperiode: 01/12-13 – 31/03-14

Palliativ kirurgi  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Avanceret og recidiverende coloncancer
Gyldighedsperiode: 01/11-12 – 30/11-12

Retningslinie: Avanceret og recidiverende rectumcancer
Gyldighedsperiode: 01/11-12 – 30/11-12

Retningslinie: Peritoneal karcinose og HIPEC
Gyldighedsperiode: 15/11-12 – 15/06-13

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C

Mailadresser for DCCG's tillidsfolk >>