DCCG Samlede retningslinier 2009  Gyldighedsperiode: 21/05-09 – 16/10-10

DCCG Samlede retningslinier 2009/2010 (Revison 2010) Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/10-12

Arvelig tarmkræft  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 11/11-14

HNPCC, moderat risiko, FAP  Gyldighedsperiode: 12/11-14 – 28/02-16

Indledning, stadieindeling og klassifikationGyldighedsperiode: 25/11-15 – 31/12-16

Tumorperforation  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 15/02-16

Mikroskopisk radikalitet  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 15/02-16

Rectum- og colonpræparater  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 31-03-16

Svarafgivelse til rekvirent Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 11/05-16

Mismatchrepair proteiner  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 01/06-16

K-RAS mutation  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 01/06-16

Pakkeforløb  Gyldighedsperiode: 15/10-12 – 15/06-15

Antibiotikaprofylakse, referencer, Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 31/05-17

Informeret samtykke  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 08/09-16

Stomimarkering Ver 1.0  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 01/04-18

Blodtransfusion  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 29/11-16

Blæredrænage  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 31/03-17

Tarmudrensning  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 31/03-17

Lokal tumorresektion, polypektomi og EMR  Bilag: Referencer    Gyldighedsperiode – 28/10-2018

Elektiv åben kirurgi  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Laparoskopisk kirurgi  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Laparoskopisk colonkirurgi  Gyldighedsperiode: 15/09-14 – 31/03-18

Single-incision laparoskopisk colonresektion  Gyldighedsperiode: 2014 – 31/03-18

Robot-assisteret colonkirurgi  Gyldighedsperiode: 2014 – 31/03-18

Lokal tumorresektion, polypektomi og EMR  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Akut kirurgi, stentbehandling  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Polypektomi, TEM, EMR, ESD   Bilag: Referencer   Gyldighedsperiode – 28/10-2018

Generelt, mesorektal ekscision  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Anterior resektion  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Hartmanns operation  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Rectumeksstirpation  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Laparoskopisk rectumkirurgi  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Lokal tumorresektion, TEM, EMR, EPME  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Behandling af colonileus og -obstruktion Gyldighedsperiode: 15/10-14 – 26/12-18

Neoadj. behandling af resektabel rektumcancer  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/05-2014 – 30/9-2018

Adjuverende kemoterapi ved koloncancer Ver 3   Gyldighedsperiode: 15/06-15 – 01/03-18

Adjuverende kemoterapi ved koloncancer Ver 2  Gyldighedsperiode: 15/11-12 – 15/06-15

Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer Ver 3   Gyldighedsperiode: 15/06-15 – 31/03-18

Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer Ver 2  Gyldighedsperiode: 15/10-12 – 15/06-15

Postoperativ strålebehandling ved rektumcancer  Gyldighedsperiode: 01/12-13 – 31/03-14

Behandling af metastaserende kolorektal cancer (mKRC) ver 3.0   Gyldighedsperiode: 6/09-15 – 31/03-18

Palliativ kirurgi  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Avanceret og recidiverende coloncancer
Gyldighedsperiode: 01/11-12 – 30/11-12

Retningslinie: Avanceret og recidiverende rectumcancer
Gyldighedsperiode: 01/11-12 – 30/11-12

Retningslinie: Peritoneal karcinose og HIPEC
Gyldighedsperiode: 15/11-12 – 15/06-13