DCCG Samlede retningslinier 2009  Gyldighedsperiode: 21/05-09 – 16/10-10

DCCG Samlede retningslinier 2009/2010 (Revison 2010) Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/10-12

Arvelig tarmkræft Gyldighedsperiode fra 05/11-2019 – 07/06-2022

HNPCC, Moderat risiko, FAP  Bilag: Referencer  Gældende fra 25/02-16 – 04/11-19

Arvelig tarmkræft  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 11/11-14

HNPCC, moderat risiko, FAP  Gyldighedsperiode: 12/11-14 – 28/02-16

Screening Bilag: Referencer  Gældende fra

FOBT, sigmoideoskopi, koloskopi, kolografi  Gyldighedsperiode: –

Tumor budding. Gyldighedsperiode fra 01/04-2020 – 27/09-2021

Makroskopisk undersøgelse af tarmresektater med karcinom. Gyldighedsperiode fra 01/04-2020 – 27/09-21

Mikroskopisk undersøgelse af tarmresektater med karcinom. Gyldighedsperiode fra 01/06-2020 – 27/09-21

Undersøgelse af lokalresektater med karcinom. Gyldighedsperiode fra 01/04-2020 – 27/09-21

TNM klassifikation ved karcinom i tyk- eller endetarm, inkl. blindtarm. Gyldighedsperiode fra 01/04-2020 – 27/09-21
Mutationsundersøgelser mhp. anti-EGFR behandling Bilag: Referencer  Gyldighedsperiode fra 01/06-2016 – 31/3-2020

Mikroskopisk undersøgelse af tarmresektater med karcinom. Gyldighedsperiode 01/04-2020 – 31/5-2020

SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver   Gyldighedsperiode 20/12-2017 – 31/12-20

SNOMED-kodning af tarmpolypper   Gyldighedsperiode 20/12-17 – 31/12-19

Indledning, stadieindeling og klassifikationGyldighedsperiode: 25/11-15 – 31/12-16

Tumorperforation  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 15/02-16

Mikroskopisk radikalitet  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 15/02-16

Rectum- og colonpræparater  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 31-03-16

Svarafgivelse til rekvirent Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 11/05-16

Mismatchrepair proteiner  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 01/06-16

K-RAS mutation  Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 01/06-16

Pakkeforløb  Bilag: Referencer  Gældende fra 15/06-2015

Pakkeforløb  Gyldighedsperiode: 15/10-12 – 15/06-15

Informeret samtykke   Gyldighedsperiode fra 09/09-2016 – 14/03-2022

Anæmi og jernbehandling ved nydiagnosticeret kolorektalcancer Gyldighedsperiode fra 05/11-2019 – 16/09-2022

Anæmi og jernbehandling ved nydiagnosticeret kolorektal cancer  Gyldighedsperiode 01/04-17 – 04/11-2019

Antibiotikaprofylakse Gyldigshedsperiode: 05/11-19 – 26/2-2021

Antibiotikaprofylakse Gyldighedsperiode: 01/04-17 – 05/11-19

Antibiotikaprofylakse, referencer, Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 31/05-17

Det accelererede perioperative forløb  Bilag: Referencer   Gyldighedsperiode: 15/06-15 – 15/12-19

Det accelererede perioperative forløb Gyldighedsperiode 16/12-2019 – 16/05-2022

Informeret samtykke  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 08/09-16

Stomimarkering Ver 1.0  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 01/04-18

Blodtransfusion  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 29/11-16

Blodtransfusion   Gyldighedsperiode: 01/12-2016 – 29/11-2022

Blæredrænage  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 31/03-17

Perioperativ ernæring ved elektiv kirurgi  Bilag: Referencer + Søgeprofil  Gyldighedsperiode 01/10-12 – 15/12-19

Perioperativ ernæring til patienter opereret for kræft i tyk og endetarm Gyldighedsperiode: 16/12-2019 – 16/05-2022

Perioperativ væskebehandling  Bilag: Referencer Gyldighedsperiode 15/06-15 – 15/12-19

Væskebehandling til kolorektalkirurgiske patienter Gyldighedsperiode 16/12-2019 – 16/05-2022

Tarmudrensning   Gyldighedsperiode: 01/04-17- 04/11-19

Tarmudrensning  Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 31/03-17

Tromboseprofylakse Gyldighedsperiode 05/11-2019 – 24/01-21

Tromboseprofylakse  Bilag: Referencer   Gyldighedsperiode 01/12-12 – 04/11-19

Colons Anatomi   Bilag: Referencer Gældende til 21/11-21

Colonresektioner Gyldighedsperiode fra 05/11-2019 – 20/12-21

Colonresektioner  Bilag: Referencer    Gyldighedsperiode fra 12/11-14 – 04/11-19

Minimal invasiv kolonkirurgi – Laparoskopisk kolonkirurgi Gyldighedsperiode fra 05/11-19 – 30/05-22

Minimal invasiv kolonkirurgi    Gyldighedsperiode fra 01/04-18 – 04/11-19

Synkron og metakron, sporadisk, ikke-Lynch CRC Gyldighedsperiode fra 05/11-2019 – 13/01-2022

Synkron og Metakron, sporadisk, ikke-Lynch CRC    Gyldighedsperiode fra 01/04-17 – 04/11-19

Lokal tumorresektion, polypektomi og EMR  Bilag: Referencer    Gyldighedsperiode – 28/10-2018

Elektiv åben kirurgi  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Laparoskopisk kirurgi  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Laparoskopisk colonkirurgi  Gyldighedsperiode: 15/09-14 – 31/03-18

Single-incision laparoskopisk colonresektion  Gyldighedsperiode: 2014 – 31/03-18

Robot-assisteret colonkirurgi  Gyldighedsperiode: 2014 – 31/03-18

Lokal tumorresektion, polypektomi og EMR  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Akut kirurgi, stentbehandling  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Anatomi og mesorektal ekscision  Bilag: Referencer   Gyldighedsperiode fra 12/11-2014 – 15/5-2022

Hartmanns procedure eller intersfinkterisk APE  Bilag: Referencer    Gyldigheds – 13/01-2022

Funktionelle forstyrrelse efter rectumresektion Gyldighedsperiode: 16/12-2019 – 03/06-2021

Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion  Bilag: Referencer + LARS skema  Gyldighedsperiode – 15/12-19

Polypektomi, TEM, EMR, ESD   Bilag: Referencer   Gyldighedsperiode – 28/10-2018

Generelt, mesorektal ekscision  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Anterior resektion  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Hartmanns operation  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Abdominoperineal ekscision (APE)  Bilag: Referencer     Gyldighedsperiode: 12/11-14 – 14/4-21

Rectumeksstirpation  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Laparoskopisk rectumkirurgi  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Laparoskopisk rectumkirurgi  Bilag: Referencer   Gyldighedsperiode 16/09-14 – 17/12-19

Robot-assisteret rectumkirurgi  Bilag: Referencer   Gyldighedsperiode – 15/12-19

Lokal tumorresektion, TEM, EMR, EPME  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Colonileus Gældende fra 27/12-18 – 04/11-19

Behandling af colonileus og -obstruktion Gyldighedsperiode: 15/10-14 – 26/12-18

Damage control surgery  Bilag: Referencer   Gyldighedsperiode – 09/01-2020

Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer Gyldighedsperiode fra 05/11-2019 – 16/12-21

Strålebehandling ved rectumcancer Ver 2.0 Gyldighedsperiode fra 01/10-2018 – 27/09-21

Neoadj. behandling af resektabel rektumcancer  Bilag: Referencer  Gældende fra 01/05-2014 – 30/9-2018

Indikationer for adj. kemoterapi til patienter med kolon eller rektumcancer stadium II Ver 1.0   Gyldighedsperiode fra 08/03-17 – 21/01-21

Adjuverende kemoterapi ved koloncancer stadium III Gyldighedsperiode fra 22/01-2021 – 27/10-2021

Adj. kemoterapi ved koloncancer stadium III Ver 4.1  Gyldighedsperiode 01/03-2018 – 21/1-21

Adjuverende kemoterapi ved koloncancer Ver 3   Gyldighedsperiode: 15/06-15 – 01/03-18

Adjuverende kemoterapi ved koloncancer Ver 2  Gyldighedsperiode: 15/11-12 – 15/06-15

Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer Ver 3   Gyldighedsperiode: 15/06-15 – 31/03-18

Adj. kemoterapi ved rektumcancer Ver 4.0  Gældende fra 01/04-18 – 04/11-19

Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer Ver 2  Gyldighedsperiode: 15/10-12 – 15/06-15

Postoperativ strålebehandling ved rektumcancer  Gyldighedsperiode: 01/12-13 – 31/03-14

Behandling af metastaserende kolorektal cancer (mKRC) ver 3.0   Gyldighedsperiode: 6/09-15 – 31/03-18

Palliativ strålebehandling  Bilag: Referencer    Gyldighedsperiode: 01/05-2014- 21/02-2022

Lungemetastaser  Bilag: Referencer   Gyldighedsperiode 15/11-12 – 15/12-19

Rectumcancer   Bilag: Referencer  Gyldighedsperiode 01/12-2012 – 30/3-2020

Peritoneal karcinose og HIPEC v 3.1 Gyldighedsperiode 01/01-2019 – 09/01-2020

Peritoneal karcinose og HIPEC v 1.1 Gyldighedsperiode 15/6-2013 – 31/12-2018

Coloncancer  Bilag: Referencer   Gældende fra 01/12-2012 – 14/01-2020

Retningslinie: Avanceret og recidiverende coloncancer
Gyldighedsperiode: 01/11-12 – 30/11-12

Retningslinie: Avanceret og recidiverende rectumcancer
Gyldighedsperiode: 01/11-12 – 30/11-12

Retningslinie: Peritoneal karcinose og HIPEC
Gyldighedsperiode: 15/11-12 – 15/06-13

Palliativ kirurgi til patienter med kolorektalkræft Gyldighedsperiode  fra 16/12-2019 – 04/07-2022

Palliativ kirurgi  Bilag: Referencer  Gyldighedsperiode 16/09-14 – 15/12-19

Palliativ kirurgi  Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

LARS / Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion Gyldighedsperiode fra 04/06-2021 – 01/02-2022