DCCG – I HØRING

DCCG.dk anvender evidensniveauer og styrkegrader af anbefalinger udarbejdet efter Oxford Centre for Evidence-Based Medicine Levels of Evidence and Grades of Recommendations (May 2001).


Lokal avanceret rectumcancer – Ver 1.0   i høring til 5.april 2018
Lokalrecidiv af rectumcancer – Ver 1.0     i høring til 5.april 2018


Tidlig kolorektal cancer– alle i høring til 1. april 2018
Definitioner, ordforklaringer og forkortelser – Ver 1.0
Endoskopiske fund som giver mistanke om malignitet i colon eller rectum – Ver 1.0
Behandling af tidlig kolorektal cancer i colon – Ver 1.0
Behandling af tidlig kolorektal cancer i rectum – Ver 1.0
Håndtering af polypper med uventet fund af kolorektal cancer – Ver 1.0
Opfølgning efter kurativ lokalbehandling af pT1 kolorektal cancer i colon – Ver 1.0
Opfølgning efter kurativ lokalbehandling af pT1 kolorektal cancer i rectum – Ver 1.0
Opfølgning efter lokalresektion af rectumcancer ved specielle options – Ver 1.0


Peritoneal karcinose og HIPEC – Ver 3.0 –  i høring til 15.marts 2018


For nedenstående retningslinier er høringsperioden er slut, tilrettes og er snart gældende

Minimal invasiv kolonkirurgi – Ver 1.0
Adjuverende kemoterapi ved koloncancer stadium III – Ver 4.0
Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer- Ver 4.0 
Behandling af metastaserende kolorektal cancer- Ver 4.0   
Stomimarkering – Ver 2.0 


RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C

Mailadresser for DCCG's tillidsfolk >>