Der bliver løbende forsvaret Ph.D. afhandlinger og Doktordispusatser hvor der indgår data fra DCCG databasen.

Når det er muligt lægges afhandlingerne på DCCG.dk så alle har mulighed for at læse afhandlingerne.

Du finder afhandlingerne her