DCCG skal udpege et nyt medlem til fagudvalget for en periode på 2 år med mulighed for genudpegning.

Om Medicinrådets fagudvalg
Medicinrådets fagudvalg er stående udvalg, som skal bidrage til den lægefaglige og patientorienterede vurdering af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. Det betyder, at dette fagudvalg vil blive indkaldt i forbindelse med Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler samt udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Medicinrådets fagudvalg er sammensat af eksperter med klinisk og lægemiddelfaglig baggrund samt en til to patientrepræsentanter. Alle medlemmer udpeges for en periode på 2 år med mulighed for genudpegning.

Kommissoriet kan findes på https://medicinraadet.dk/media/1dpde1ik/kommissorium-for-fagudvalget-vedr-tyk-og-endetarmskræft-vers-2-2.pdf

Om Medicinrådets habilitetspolitik

Medicinrådet er underlagt Forvaltningslovens regler for inhabilitet i den offentlige forvaltning. Medicinrådet har på den baggrund udarbejdet den vedhæftede habilitetspolitik, som også kan læses på Medicinrådets hjemmeside:  Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer  og der skal fremsendes habilitetserklæring

Posten er meget vigtig – såfremt posten kunne have interesse så send en tilkendegivelse til camilla.qvortrup@regionh.dk senest d. 4/5-20

Det nye medlem udpeges endeligt ved DCCG’s onkologi arbejdsgruppe møde d 7/5-20 ”