Den 11. juni 2019 tages det nye KMS skema i brug til indberetning af patienter til DCCG databasen.

Peter Ingeholm skriver følgende:

“Kære alle

Som tidligere annonceret skal KMS skemaet opdateres. Nu, hvor indberetningen til årsrapporten for 2018 er afsluttet, er det på tide at gøre det nye skema aktivt. Jeg har instrueret RKKP Videnscenter om at aktivere skemaet 11. juni, hvilket vil sige, at alle oprettede skemaer fra og med den dato, vil være i det nye format. Alle oprettede men ikke indleverede skemaer vil ikke påvirkes af ændringen.
Jeg har uploadet en vejledning til skemaet til www.dccg.dk og har vedhæftet relevante papirskemaer, som kan anvendes til registreringen.
Alle patienter skal have oprettet et basisskema. Hvis man her angiver, at patienten er/skal opereres, skal man udfylde operationsskemaet, hvor man først skal starte med at angive hvilken overordnet type eller kategori af procedure, der er udført. Dette styrer det videre flow i skemaet. Der er kun lavet et operationspapirskema til den situation, hvor man har foretaget en resektion. Ved de øvrige operationskategorier udfyldes skemaet nemmest online.
Med venlig hilsen
Peter Ingeholm
Overlæge og formand for Dansk Kolorektal Database”