Nyhedsbrev maj 2020

 

Kære modtager af DCCG.dk nyhedsbrev.

Den seneste tid har været præget af COVID-19 – naturligt også en del af arbejdet i DCCG. Seneste bestyrelsesmøde (d. 1.4-20) blev netop derfor holdt som videomøde.

Ved mødet trådte Lene Iversen og Lars Henrik Jensen efter endt funktionstid tilbage som hhv. formand og næstformand for DCCG. Vi vil gerne takke dem begge for deres meget store indsats og arbejde i en lang årrække for DCCG.
Som afløser blev Camilla Qvortrup, Onkologisk afd. Rigshospitalet og Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen, Klinisk Patologi, Sygehus Lillebælt valgt som hhv. formand og næstformand. Vi takker meget for tilliden og ser frem til det fortsatte samarbejde og I må endeligt kontakte os. Vi holder et regelret overdragelsesmøde i juni.

Der er i regi af DCCG – i lighed med andre DMCG’er – udarbejdet nød-anbefaling for håndtering af covid-19 (https://www.dmcg.dk/om-dmcg/nyheder/nyheder-2018/covid-19-anbefalinger-pa-kraftomradet/)

Der er, som glædeligt udkomme af Covid-19 krisen (nedlukninger), revideret og offentliggjort en del retningslinjer. Patologiens dokumenter er klassificeret som vejledninger, og ligger derfor under fanebladet ’Vejledninger’.

DCCG’s årsmøde 2020, der var planlagt til afholdelse i juni, er blevet aflyst. Grundet en forventet efterfølgende pukkelafvikling i klinikken, afholdelse af kongresser samt kurser, er det blevet besluttet at årsmødet aflyses og i stedet planlægges til afholdelse d. 10. juni 2021 ! 

Reserverer allerede dagen.

Med venlig hilsen
Camilla Qvortrup

Øvrige nyheder, mødereferater og årsrapporter kan findes på nedenstående links.

Nyheder

26/05-20 Mødereferat fra møde i onkologisk arbejdsgruppe 7. maj 2020 er nu tilgængeligt
23/04-20 DCCG.dk årsberetning 2019 er nu tilgængelig på DMCG.dk
23/04-20 Referat fra møde i databasens styregruppe 16. marts 2020 er nu tilgængeligt.
23/04-20 Mødereferat fra DCCG.dk bestyrelsesmøde 1. april 2020 er nu tilgængeligt.
19/04-20 Nye patologiske vejledninger
19/04-20 Bestyrelsesliste og kontaktoplysninger er opdateret
16/04-20 Nyt medlem til fagudvalg til medicinrådet fagudvalget vedr. tyk- og endetarmskræft skal udpeges
12/04-20 Retningslinjerne for behandling af lokal avanceret rectumcancer og lokalrecidiv af rectumcancer er opdateret til nyt RKKP format.
12/04-20 Mødereferat fra møde i kirurgisk arbejdsgruppe 24. februar er nu tilgængeligt
11/02-20 Ny vejledning til radiologisk beskrivelse af CT i forbindelse med stagning af colon cancer
11/02-20 Mødereferat fra møde i kirurgisk arbejdsgruppe 10. december 2019 er nu tilgængeligt.
22/01-20 Ny vejledning til SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver
16/01-20 Tre retningslinjer er opdateret til nyt RKKP format
19/12-19 Flere retningslinjer opdateret til nyt RKKP format

Med venlig hilsen

Michael B. Lauritzen, webmaster DCCG.dk

Har du spørgsmål eller kommentarer til hjemmesiden, er du velkommen til at sende dem til webmaster@dccg.dkligesom relevante datoer til kalenderen, gerne må sendes til denne email.