Ny vejledning vedrørende anastomoselækage efter operation for rectumcancer.

Retningslinjen vedrørende anastomoselækage efter operation for rectumcancer er omlagt og opdateret til en ny vejledning. Retninglinjen udgår derfor. Der arbejdes også på at omlægge retninglinjen vedrørende anastomoselækage efter operation for coloncancer til en vejledning. Når vejledningen er godkendt vil den være tilgængelig på DCCG.dk og den fælles

Read more

Retningslinje vedrørende blodtransfusion udgår

Blodtransfusion Gældende fra 29/11-2022 DCCG.dk’s selvstændige retningslinje er udgået og der henvises istedet til Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer om indikation for transfusion med blodkomponenter. Retningslinjen kan findes via linket ovenfor.

Read more