NYHEDER

Referat fra kirurgisk arbejdsgruppemøde 17. 09.2018 er nu tilgængeligt

Referater

Read more

Neoadjuverende strålebehandling ved rectum cancer

Arbejdsgruppen har færdiggjort ny retningslinje vedrørende neoadjuverende strålebehandling ved rectum cancer og denne er klar til almen høring. Svarfrist 16. oktober. Kommentarer skal stiles til  Karen-Lise Garm Spindler K.G.Spindler@rm.dk Retninglinjer i høring

Read more

National årsrapport 2017 er publiceret

Årsrapporter  

Read more

Referat fra databasens styregruppemøde 20.08.2018 er nu tilgængeligt

Referat

Read more

Dansk Kolorektal Cancer Database i JAMA Surgery

Et nyt systematisk review publiceret I JAMA Surgery 20. juni 2018, beskriver kliniske kolorektaldatabasers værdi i kolorektalcancer forskningen. Dansk Kolorektal Cancer Database er med.   The Value of Clinical Colorectal Cancer Registries in Colorectal Cancer Research A Systematic Review Caroline MacCallum, MS, MBBS, LLB, BSci1; Anita Skandarajah, MBBS, MD, FRACS1; Peter Gibbs, MBBS,

Read more

Ny webmaster

Michael B. Lauritzen, Afdelingslæge, Mavetarm Kirurgisk Speciale, Aalborg Universitetshospital er udpeget til ny webmaster for DCCG.dk Michael indtræder samtidigt som adhoc medlem af DCCG.dk bestyrelse og forretningsudvalg.  

Read more

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


DCCG.dk
C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Email: Lene.H.Iversen@dadlnet.dk