Flere retningslinjer opdateret til nyt RKKP format

Følgende retningslinjer er nu opdateret: Perioperativ ernæring Væskebehandling til kolotektal kirurgiske patienter Lungemetastaser Retningslinjen Det accelererede perioperative forløb Laparoskopisk rectumkirurgi Robot-assisteret rectumkirurgi Palliativ kirurgi Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion hos patienter opereret for rectumcancer Retningslinjer findes her

Read more

Retningslinjer opdateret til nyt RKKP format

Følgende retningslinjer er nu opdateret til det nye RKKP format. Arvelig tarmkræft Anæmi og jernbehandling ved nydiagnosticeret kolorektalcancer Tarmudrensning Tromboseprofylakse Antibiotikaprofylakse Colonresektioner Synkron og metakron, sporadisk, ikke-Lynch CRC Minimal invasiv kolonkirurgi – Laparoskopisk kolonkirurgi Akut behandling af colonileus og obstruktion Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer

Read more

Medlem til DCCG.dk’s bestyrelse søges

Medlem til DCCG.dk’s bestyrelse søges En repræsentant fra Region Syddanmark søges som ordinært medlem (kirurg) til DCCG.dk’s bestyrelse fra december 2019 eller snarest derefter. Evt. oplysninger kan søges hos formand for DCCG.dk: Lene H. Iversen, email:lene.h.iversen@dadlnet.dk Motiveret ansøgning bedes tilsendt gitte.pia.froesig-petersen@regionh.dk Udpegning foretages af bestyrelsen i DKS

Read more