Publikationsliste 2018

I 2018 blev der publiceret ikke mindre end 21 studier hvori data fra DCCG databasen indgår. Du finder en opdateret publikationsliste her.

Read more

Bestyrelseslisten er opdateret

Der er udpeget to nye ad hoc medlemmer af bestyrelsen for DCCG.dk Morten Rasmussen, Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital, er udpeget som repræsentant for Dansk Tarmskræftscreening Database. Bo Søndergaard, Gastroenheden, Hvidovre Hospital, er udpeget som repræsentant for Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

Read more

Nye onkologi-repræsentanter i DCCG

Dansk Selskab For Klinisk Onkologi har udpeget Lars Reiter, Region Sjælland og René Olesen, Region Nordjylland som nye medlemmer af DCCG.dk’s bestyrelse. Bestyrelsesliste og emailadresser finder du her

Read more

Ny retningslinje for colonileus i høring

Den kirurgiske arbejdsgruppe har udarbejdet en ny retningslinje for colonileus. Retningslinjen er i høring til 27. december. Kommentarer sendes til  Uffe Schou Løve, uffescho@rm.dk eller Tue Højslev Avlund, tuehoelu@rm.dk Retningslinjer i høring

Read more