Nye onkologi-repræsentanter i DCCG

Dansk Selskab For Klinisk Onkologi har udpeget Lars Reiter, Region Sjælland og René Olesen, Region Nordjylland som nye medlemmer af DCCG.dk’s bestyrelse.

Bestyrelsesliste og emailadresser finder du her

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


DCCG.dk
C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Email: Lene.H.Iversen@dadlnet.dk