Fra efteråret 2022 søges der nye medlemmer med speciale indenfor billeddiagnostik til det videnskabelige udvalg under DCCG. Udvalget består af medlemmer med speciale indenfor kirurgi. onkologi, patologi og radiologi. Desuden er der også specialister indenfor molekylærbiologi.

DCCGs videnskabelig udvalg (VU) arbejder efter en vedtaget forretningsorden. Vores vision er at varetage en række opgaver i forhold til forskning indenfor kolorektalcancer og formålet er at initiere, gennemføre og koordinere forskningsprojekter, der falder ind under DCCGs område.

Overordnet set varetager VU følgende aktiviteter

  • Modtager, drøfter og vurderer forskningsprojekter hvor mhp. endorsement af projektet
  • Modtager, drøfter og vurderer projekter, der anvender data fra DCCGs database
  • Initierer og igangsætter nationale forskningsprojekter på eget initiativ
  • Deltager aktivt i planlægning af DCCGs årsmøde
  • Forholder sig til nye behandlingsmuligheder

Der er mulighed for at deltage i diverse arbejdsgrupper bl.a. ved udarbejdelse af nye nationale protokoller, nye retningslinjer etc.

Der holdes 3-4 møder årligt hvoraf 1-2 afholdes virtuelt.

Ved interesse, send venligst:

  • En kort motiveret ansøgning med beskrivelse af forskningserfaring og –område
  • Opdateret CV
  • Begrundelse af ønsket om at indtræde i VU

Det ovenfornævnte sendes samlet til formanden for VU, Ismail Gögenur (Igo@regionsjaelland.dk) og CC til Forskningskoordinator Tove Kirkegaard Clausen (Tokc@ regionsjaelland.dk) senest d. 15. november 2022.