Den kirurgiske arbejdsgruppe har udarbejdet en ny retningslinje for colonileus. Retningslinjen er i høring til 27. december.

Kommentarer sendes til  Uffe Schou Løve, uffescho@rm.dk eller Tue Højslev Avlund, tuehoelu@rm.dk

Retningslinjer i høring