Thea Helene Degett, Center for Surgical Science, Sjællands Universitets Hospital har forsvaret PhD afhandlingen

Short-term outcome after acute colorectal cancer surgery –risk factors and prediction

Du finder artikler og afhandlinger baseret på DCCG.dk data her