Arbejdsgruppen har færdiggjort ny retningslinje vedrørende neoadjuverende strålebehandling ved rectum cancer og denne er klar til almen høring. Svarfrist 16. oktober.

Kommentarer skal stiles til  Karen-Lise Garm Spindler K.G.Spindler@rm.dk

Retninglinjer i høring