Neoadjuverende strålebehandling ved rectum cancer

Arbejdsgruppen har færdiggjort ny retningslinje vedrørende neoadjuverende strålebehandling ved rectum cancer og denne er klar til almen høring. Svarfrist 16. oktober.

Kommentarer skal stiles til  Karen-Lise Garm Spindler K.G.Spindler@rm.dk

Retninglinjer i høring

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


DCCG.dk
C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Email: Lene.H.Iversen@dadlnet.dk