Mødereferater fra møder i videnskabeligt udvalg 6. februar 2020 og 18. juni 2020 er nu tilgængelige.

Du finder mødereferaterne her