Klinisk Målesystem (KMS) er et online it-system, hvor man via webformularer, kan indtaste data i kliniske databaser. Yderligere information om systemet kan ses på Region Hovedstadens website (link).

Linket til kolorektalcancerdatabasen er http://kms-oevrige.regionh.medcom/KMS


Kirurgi 2019

Kirurgiskemaer 2010-2018

Patologiskemaer 2010-2015