Introduktion

Algoritmen beregner det kliniske UICC stadium på diagnosetidspunktet før behandling. Stadiet beregnes udelukkende ud fra nedenstående variable, der alle stammer fra Klinisk Målesystem (KMS)

Anvendte variable:

 • Klinisk T-kategori (C_T_STADIUM)
  • 00 (T0)
  • 01 (T1)
  • 02 (T2)
  • 03 (T3)
  • 04 (T4)
  • 05 (T-stadium ukendt Tx)
  • 92 (Ikke tilgængeligt før januar 2016)
 • Klinisk N-kategori (C_N_STADIUM)
  • 00 (N0)
  • 01 (N1)
  • 02 (N2)
  • 03 (N-stadium ukendt (Nx))
  • 92 (Ikke tilgængelig før januar 2016)
 • Klinisk M-kategori (C_M_STADIUM)
  • 00 (cM0)
  • 01 (cM1)
  • 02 (cM-stadium ikke vurderet)
  • 98 (n-a)

Algoritme

Variabel: KLINISK_UICC_STADIUM

Variabeltekst: Klinisk UICC stadium

Udfaldsrum

 • 01 (Klinisk UICC stadium I)
 • 02 (Klinisk UICC stadium II)
 • 03 (Klinisk UICC stadium III)
 • 04 (Klinisk UICC stadium IV)
 • 05 (Klinisk UICC stadium ikke vurderet)
 • 92 (Ikke tilgængelig før januar 2016)

Algoritme

 1. Hvis C_M_STADIUM = 01 // Er der fundet dissemineret sygdom på diagnosetidspunktet, så er det kliniske UICC stadium lig IV.
  • KLINISK_UICC_STADIUM = 04
 2. Hvis C_M_STADIUM = 02, 98 // Er den kliniske M-kategori ukendt, kan man ikke bestemme det kliniske UICC stadium.
  • KLINISK_UICC_STADIUM = 05
 3. Hvis C_N_STADIUM = 01, 02 // Er der angivet N1 eller N2, er det kliniske UICC stadium lig III.
  • KLINISK_UICC_STADIUM = 03
 4. Hvis C_N_STADIUM = 03 // Er der angivet Nx
  • KLINISK_UICC_STADIUM = 05
 5. HVIS C_N_STADIUM = 92// Er C_N_STADIUM ikke tilgængeligt
  • KLINISK_UICC_STADIUM = 92
 6. HVIS C_N_STADIUM = Blank //variablen er tom
  • KLINISK_UICC_STADIUM = 92
 7. Hvis C_T_STADIUM = 03, 04 // Er det T3 eller T4
  • KLINISK_UICC = 02
 8. Hvis C_T_STADIUM = 01, 02 // Er det T1 eller T2
  • KLINISK_UICC = 01
 9. Hvis C_T_STADIUM = 00, 05 // Er der angivet T0 eller Tx
  • KLINISK_UICC = 05
 10. Hvis C_T_STADIUM = Blank //variablen er tom
  • KLINISK_UICC = 05
 11. Hvis C_T_STADIUM = 92 //Er T-kategorien ikke tilgængelig (før 2016)
  • KLINISK_UICC_STADIUM = 92