Første udkast til årsrapporten er klar

RKKP har leveret første udkast til årsrapporten, som nu vil blive gennemgået af styregruppen, som dels skal kontrollere data og dels skal foretage faglig kommentering af indikatorresultaterne. Rapporten bliver udsendt til høring ultimo august.

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C