DCCG søger ny formand for databasen 

DCCG søger ny formand for databasen per 1. januar 2021. Arbejdet består i daglig drift af databasen i samarbejde med RKKP-teamet, publikation af årsrapporter (herunder sikring af, at patienterne bliver registreret i databasen), vedligeholdelse og opdatering af databasens inddateringsskemaer og datasæt. Til posten er knyttet en vis mødeaktivitet. Databasens styregruppe afholder 3-4 møder årligt. Formanden for databasen indgår i DCCG’s bestyrelse og forretningsudvalg samt sidder med i DCCG’s Videnskabelige Udvalg. Formanden forventes at indgå i forskellige samarbejdsrelationer i relation til RKKP og DMCG.dk. Formanden er en del af DMCG.dk’s repræsentantskab. Databasen er fuldt dokumenteret og er veldrevet, med et yderst kompetent RKKP-team. I databasens budget er der afsat midler til frikøb af formanden. 

Hvis man er interesseret i at søge posten som formand, kan man kontakte formand for DCCG overlæge Camilla Qvortrup senest d 28/9-20