I årsrapporten for 2019 blev følgende indikatorer anvendt. Indikatoralgoritmerne er dokumenterede i selve årsrapporten.

Indikator 1 Afholdt MDT-konference ved nydiagnosticeret koloncancer (standard >= 90%)

Indikator 2 Histopatologisk diagnostik af adenokarcinom i polyp i et lokalresektat (standard >= 90%)

Indikator 3 Anastomoselækage

3a. Anastomoselækage ved kolonresektion med ileo-kolisk anastomose (standard =< 2%)

3b. Anastomoselækage ved kolonresektion med kolo-kolisk anastomose (standard =< 5%)

3c. Anastomoselækage ved rektumresektion (standard =< 10%

Indikator 5: Postoperativ død efter elektiv kirurgi

5a. Postoperativ død efter elektiv kirurgi, 30-dages mortalitet (standard =< 1,5%)

5b. Postoperativ død efter elektiv kirurgi, 90-dages mortalitet (standard =< 2,5%)

Indikator 6: Afstand fra primærtumor til kirurgisk resektionsflade- og rande > 1 mm efter elektiv rektumresektion (standard >= 97%)

Indikator 7: Specialistoperation ved akut koloncancer resektion (standard >= 90%)

Indikator 9: Indledt adjuverende onkologisk behandling efter kurativ intenderet tarmresektion, patienter med kolon- eller rektumcancer i UICC stadium III

9a. Indledt adjuverende onkologisk behandling efter kurativ intenderet tarmresektion, af patienter under 80 år med koloncancer i UICC stadium III (standard >= 85%)

9b. Indledt adjuverende onkologisk behandling efter kurativ intenderet tarmresektion, af patienter under 80 år med rektumcancer i UICC stadium III (standard >= 85%)