DATABASENS INDIKATORER 2017

Databasens indikatorer 2017

 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret kolorektalcancer
  • Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret koloncancer
  • Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer
 2. Ingen – er tilbage igen fra og med 2018*
 3. Anastomoselækage
  • Anastomoselækage ved rektum resektion
  • Anastomoselækage ved kolon resektion
 4. Postoperativt forløb uden komplikationer efter 30 dage
  • Postoperative forløb uden medicinske komplikationer
  • Postoperative forløb uden kirurgiske komplikationer
 5. Postoperativ død efter elektiv kirurgi
  • 30-dages mortalitet
  • 90-dages mortalitet
 6. Mikroradikalitet af primær tumor efter elektiv tarmresektion
 7. Specialistoperation ved akut koloncancer kirurgi
 8. Henvisning af UICC stadium III patienter til adjuverende onkologisk behandling.
  • Koloncancer
  • Rektumcancer
 9. Indledt adjuverende onkologisk behandling af UICC stadium III patienter
  • Koloncancer
  • Rektumcancer

* Fra og med 2018 indføres en patologiindikator om intern/ekstern konsultation ved en speciallæge kollega, ved diagnosticering af endoskopisk lokalresecerede tarmpolypper med adenokarcinom, for at undgå overdiagnosticering af cancer.

Indikatoralgoritmerne kan ses her (afventer endelig godkendelse af algoritmerne)

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


DCCG.dk
C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Email: Lene.H.Iversen@dadlnet.dk