Databasens indikatorer 2017

 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret kolorektalcancer
  • Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret koloncancer
  • Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer
 2. Ingen – er tilbage igen fra og med 2018*
 3. Anastomoselækage
  • Anastomoselækage ved rektum resektion
  • Anastomoselækage ved kolon resektion
 4. Postoperativt forløb uden komplikationer efter 30 dage
  • Postoperative forløb uden medicinske komplikationer
  • Postoperative forløb uden kirurgiske komplikationer
 5. Postoperativ død efter elektiv kirurgi
  • 30-dages mortalitet
  • 90-dages mortalitet
 6. Mikroradikalitet af primær tumor efter elektiv tarmresektion
 7. Specialistoperation ved akut koloncancer kirurgi
 8. Henvisning af UICC stadium III patienter til adjuverende onkologisk behandling.
  • Koloncancer
  • Rektumcancer
 9. Indledt adjuverende onkologisk behandling af UICC stadium III patienter
  • Koloncancer
  • Rektumcancer

* Fra og med 2018 indføres en patologiindikator om intern/ekstern konsultation ved en speciallæge kollega, ved diagnosticering af endoskopisk lokalresecerede tarmpolypper med adenokarcinom, for at undgå overdiagnosticering af cancer.

Indikatoralgoritmerne kan ses her (afventer endelig godkendelse af algoritmerne)