I årsrapporten for 2018 blev følgende indikatorer anvendt. Indikatoralgoritmerne er dokumenterede i selve årsrapporten.

Indikator 1 Afholdt MDT-konference

1a. Afholdt MDT-konference ved nydiagnosticeret koloncancer (standard >= 90%)

1b. Afholdt MDT-konference ved nydiagnosticeret rektumcancer (standard >= 90%)

Indikator 2 Intern speciallægekonsultation ved patoanatomisk diagnostik af polypektomipræparat med adenokarcinom

Indikator 3 Anastomoselækage

3a. Anastomoselækage ved kolonresektion (standard =< 3%)

3b. Anastomoselækage ved rektumresektion (standard =< 10%)

Indikator 4: Postoperativt forløb uden komplikationer

4a. Postoperativt forløb uden postoperative medicinske komplikationer indenfor 30 dage (standard >= 90%)

4b. Postoperativt forløb uden postoperative kirurgiske komplikationer indenfor 30 dage (standard >= 90%)

Indikator 5: Postoperativ død efter elektiv kirurgi

5a. Postoperativ død efter elektiv kirurgi, 30-dages mortalitet (standard =< 2%)

5b. Postoperativ død efter elektiv kirurgi, 90-dages mortalitet (standard =< 3%)

Indikator 6: Afstand fra primærtumor til kirurgisk resektionsflade- og rande > 1 mm

6a. Afstand fra primærtumor til kirurgisk resektionsflade- og rande > 1 mm efter elektiv kolonresektion

6b. Afstand fra primærtumor til kirurgisk resektionsflade- og rande > 1 mm efter elektiv rektumresektion

Indikator 7: Specialistoperation ved akut koloncancer kirurgi (standard >= 90%)

Indikator 8: Henvisning af patienter under 80 år med kolon- eller rektumcancer i UICC stadium III til adjuverende onkologisk behandling

8a. Henvisning af patienter under 80 år med koloncancer i UICC stadium III til adjuverende onkologisk behandling (standard => 85%)

8b. Henvisning af patienter under 80 år med rektumcancer i UICC stadium III til adjuverende onkologisk behandling (standard => 85%)

Indikator 9: Indledt adjuverende onkologisk behandling af patienter under 80 år med kolon- eller rektumcancer i UICC stadium III

9a. Indledt adjuverende onkologisk behandling af patienter under 80 år med koloncancer i UICC stadium III (standard >= 85%)

9b. Indledt adjuverende onkologisk behandling af patienter under 80 år med rektumcancer i UICC stadium III (standard >= 85%)