DATABASENS ALGORITMER

Databasens datasæt rummer primært variable, som enten er manuelt indtastede i Klinisk Målesystem (KMS), eller stammer fra Landsregisteret for Patologi (LRP) eller fra Landspatientregisteret (LPR). En række variable beregnes på baggrund af disse variable, og i denne sektion er disse algoritmer dokumenteret. Databasen får endvidere data fra CPR Registeret.

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


DCCG.dk
C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Email: Lene.H.Iversen@dadlnet.dk