Databasens datasæt rummer primært variable, som enten er manuelt indtastede i Klinisk Målesystem (KMS), eller stammer fra Landsregisteret for Patologi (LRP) eller fra Landspatientregisteret (LPR). En række variable beregnes på baggrund af disse variable, og i denne sektion er disse algoritmer dokumenteret. Databasen får endvidere data fra CPR Registeret.