Dansk Kolorektal Cancer Database i JAMA Surgery

Et nyt systematisk review publiceret I JAMA Surgery 20. juni 2018, beskriver kliniske kolorektaldatabasers værdi i kolorektalcancer forskningen.

Dansk Kolorektal Cancer Database er med.

 

The Value of Clinical Colorectal Cancer Registries in Colorectal Cancer Research

A Systematic Review

JAMA Surg. Published online June 20, 2018. doi:10.1001/jamasurg.2018.1635

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C