Arkiv for Uncategorized kategorien

Mødereferat fra patologisk arbejdsgruppemøde 5. november er nu tilgængeligt.

Referater

Read more

Ny retningslinje for strålebehandling af rectumcancer er nu gældende.

Du finder retningslinjer her

Read more

Tværinstitutionelt samarbejde

Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning har udgivet en ny vejledning: Tværinstitutionelt samarbejde mellem regioner og universiteter vedrørende sundhedsdata. Vejledningen findes her.

Read more

Neoadjuverende strålebehandling ved rectum cancer

Arbejdsgruppen har færdiggjort ny retningslinje vedrørende neoadjuverende strålebehandling ved rectum cancer og denne er klar til almen høring. Svarfrist 16. oktober. Kommentarer skal stiles til  Karen-Lise Garm Spindler K.G.Spindler@rm.dk Retninglinjer i høring

Read more

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


DCCG.dk
C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Email: Lene.H.Iversen@dadlnet.dk