Arkiv for Nyhed kategorien

Ny retningslinje for colonileus i høring

Den kirurgiske arbejdsgruppe har udarbejdet en ny retningslinje for colonileus. Retningslinjen er i høring til 27. december. Kommentarer sendes til  Uffe Schou Løve, uffescho@rm.dk eller Tue Højslev Avlund, tuehoelu@rm.dk Retningslinjer i høring

Read more

Mødereferat fra patologisk arbejdsgruppemøde 5. november er nu tilgængeligt.

Referater

Read more

Referat fra DCCG onkologigruppens møde 30. oktober 2018 er nu tilgængeligt

Referat

Read more

DCCG.dk Årsmøde

Datoen for DCCG.dk’s årsmøde 2019 er fastlagt til torsdag den 11. april. Årsmødet afholdes på Aalborg Universitetshospital.

Read more

Mødereferat fra DCCG.dk’s bestyrelsesmøde 10. oktober er nu tilgængeligt.

Mødereferat   

Read more

Ny retningslinje ved tidlig kolorektal cancer

Arbejdsgruppen har færdiggjort de nye vejledninger og retningslinjer ved tidlig kolorektal cancer. Vejledninger Retningslinjer

Read more

Ny retningslinje for strålebehandling af rectumcancer er nu gældende.

Du finder retningslinjer her

Read more

Klinisk Årsrapport

DCCG Klinisk Årsrapport og DCCG Klinisk Årsrapport, TNM Klassifikation er nu tilgængelig. Styregruppen har i år valgt at dele Årsrapporten i tre dele, som nu alle er færdige og findes her.  

Read more

Tværinstitutionelt samarbejde

Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning har udgivet en ny vejledning: Tværinstitutionelt samarbejde mellem regioner og universiteter vedrørende sundhedsdata. Vejledningen findes her.

Read more

Bestyrelseslisten og kontaktoplysninger er opdateret

Bestyrelsen

Read more

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


DCCG.dk
C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Email: Lene.H.Iversen@dadlnet.dk