BENCHMARKING RAPPORTER

DMCG.dk Benchmarking II Consortium:

Uddybende rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2014  (31/01-2017)

Bilagstabeller: Absolut overlevelse

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C

Mailadresser for DCCG's tillidsfolk >>