Kirurgi

Årshjul

Mandag den 4.marts (Roskilde)

Torsdag den 11. april (Aalborg i forbindelse med DCCG Årsmøde)

Onsdag den 22. maj (Vejle)

Torsdag den 5. september (Herlev)

Mandag den 28. oktober (AUH)

Tirsdag den 10. december (OUH)

Referater

Onkologi

Referater

Patologi

Referater

Radiologi

Referater