Databasens algoritme vedrørende adjuverende onkologisk behandling søger efter og identificerer postoperative kontakter i Landspatientregisteret (LPR), som kan betegnes som værende kontakter i relation til adjuverende onkologisk behandling.

Variable

 • Findes der en patientkontakt på en onkologisk afdeling postoperativt (LPR_ONK_POSTOP)
 • Dato for første patientkontakt postoperativt til en onkologisk afdeling (LPR_ONK_POSTOP_DATO)
 • Tid mellem operation og første kontakt til en onkologisk afdeling (LPR_ONK_POSTOP_TID)
 • Henvisnings- og A-diagnose på første patientkontakt på den onkologiske afdeling (LPR_ONK_POSTOP_HDIAGNOSE og LPR_ONK_POSTOP_ADIAGNOSE)
 • Patientkontakt hvor? (LPR_ONK_POSTOP_AFD)
 • Patientkontakt mhp. adjuverende behandling (LPR_ONK_ADJ)
 • Patient indledt adjuverende onkologisk behandling (LPR_ONK_ADJ_BEH)
 • Type onkologisk behandling (LPR_ONK_ADJ_TYPE)
 • Dato for første adjuverende behandling (LPR_ONK_ADJ_DATO)
 • Tid mellem operationsdatoen og første behandling (LPR_ONK_ADJ_ TID)

Udfaldsrum til de enkelte variable

LPR_ONK_POSTOP

 • 01 Ja
 • 02 Ingen information i LPR om en postoperativ kontakt på en onkologisk afdeling

LPR_ONK_POSTOP_DATO

Datoen for den første postoperative kontakt på en onkologisk afdeling

LPR_ONK_POSTOP_TID

Antal dage mellem operationsdatoen og datoen for første kontakt til en onkologisk afdeling.

LPR_ONK_POSTOP_HDIAGNOSE

 • 01 DC180
 • 02 DC182
 • 03 DC183
 • 04 DC184
 • 05 DC185
 • 06 DC186
 • 07 DC187
 • 08 DC188
 • 09 DC189
 • 10 DC209

LPR_ONK_POSTOP_ADIAGNOSE

 • 01 DC180
 • 02 DC182
 • 03 DC183
 • 04 DC184
 • 05 DC185
 • 06 DC186
 • 07 DC187
 • 08 DC188
 • 09 DC189
 • 10 DC209

LPR_ONK_POSTOP_AFD

 • 01 130172 Rigshospitalet
 • 02 151613 Herlev
 • 03 200022 Nordsjælland
 • 04 3800A9 Roskilde
 • 05 3800N8 Næstved
 • 06 400103 Bornholms Hospital
 • 07 420226 OUH
 • 08 500061 Sønderjylland
 • 09 550105C Esbjerg
 • 10 600818 Vejle
 • 11 662025 Aarhus
 • 12 665036 Hospitalsenheden Vest
 • 13 800126 Aalborg

LPR_ONK_ADJ

 • 01 Ja
 • 02 Nej

LPR_ONK_ADJ_DATO

Dato for kontakt hvor 1. behandling er givet.

LPR_ONK_ADJ_TID

Antal dage mellem operationsdatoen og datoen for første postoperative onkologiske behandling

LPR_ONK_ADJ_BEH

 • 01 Ja
 • 02 Nej

LPR_ONK_ADJ_TYPE

 • 01 FOLFOX
 • 02 CAPOX
 • 03 Capecitabin
 • 04 5-FU
 • 05 Kemoterapi UNS
 • 06 Ingen information om kemoterapibehandling

Algoritmer

Nedenfor beskrives algoritmen, som er illustreret i et flowchart.

LPR_ONK_POSTOP, LPR_ONK_POSTOP_AFD, LPR_ONK_POSTOP_DATO og LPR_ONK_POSTOP_TID

Med udgangspunkt i databasens opererede (OPERERET = 01 ja) patienter, skal man finde den første kontakt i LPR, som opfylder følgende kriterier:

 • A-diagnose: DC180, DC182, DC183, DC184, DC185, DC186, DC187, DC188, DC189, DC209
 • Onkologisk afdeling: 130172 Rigshospitalet, 151613 Herlev, 200022 Nordsjælland, 3800A9 Roskilde, 3800N8 Næstved, 400103 Bornholms Hospital, 420226 OUH, 500061 Sønderjylland, 550105C Esbjerg, 600818 Vejle, 662025 Aarhus, 665036 Hospitalsenheden Vest, 800126 Aalborg
 • Dato for kontaktstart > operationsdato

Hvis disse tre kriterier er opfyldt, skal variablene have følgende udfald:

 • LPR_ONK_POSTOP = 01 Ja
 • LPR_ONK_POSTOP_AFD = onkologisk afdelings SKS kode
 • LPR_ONK_POSTOP_DATO = dato for kontaktstart
 • LPR_ONK_POSTOP_TID = antal dage mellem operationsdatoen og dato for kontaktstart

LPR_ONK_ADJ, LPR_ONK_ADJ_DATO, LPR_ONK_ADJ_TID, LPR_ONK_ADJ_BEH og LPR_ONK_ADJ_TYPE

Hvis man har fundet en onkologisk kontakt postoperativt, skal man afgøre, om der foreligger en kontakt mhp. adjuverende behandling. Algoritmen er kun relevant for følgende patienter i databasen:

 • Ppereret = ja
 • Procedure = tarmresektion
 • UICC stadium II, UICC stadium III eller UICC stadium ukendt, neoadjuverende behandling OG ypN1 eller ypN2

For ovenstående patienter skal man undersøge om følgende er opfyldt:

 • LPR_ONK_POSTOP = ‘Ja’
 • LPR_ONK_POSTOP_TID <= 120 dage

Hvis disse to kriterier er opfyldt, hos denne afgrænsede patientpopulation, er der en kontakt på en onkologisk afdeling, som indikerer, at patienten er henvist til adjuverende behandling. Udfaldet til LPR_ONK_ADJ kan bestemmes:

 • LPR_ONK_ADJ = ‘Ja’

Hvis LPR_ONK_ADJ = ‘Ja’, skal det herefter bestemmes om der er givet adjuverende behandling. Man skal identificere en kontakt i LPR efter den første kontakt, hvor følgende er opfyldt.

 • Der er anvendt en eller flere af følgende behandlingskoder: BWHA1 (basis cytostatisk behandling) | BWHA108 (behandling med oxaliplatin) | BWHA110 (behandling med 5-fluurouracil) | BWHA123 (behandling med capecitabin) | BWHA2 (kompleks cytostatisk behandling) | BWHA222 (behandling med capecitabin+oxaliplatin) | BWHA231 (behandling med 5-fluorouracil+oxaliplatin) | Anvendt tillægskoden ZPZA02A (adjuverende behandling)

Hvis kriterierne er opfyldt, er der givet onkologisk behandling. For at kunne karakteriseres som adjuverende behandling, må man tjekke tiden mellem operationsdato og dato for første kontakt, hvor de angivne behandlingskoder er anvendt. Først bestemmes følgende variable:

 • LPR_ONK_ADJ_DATO = dato for kontakstart
 • LPR_ONK_ADJ_TID = antal dage mellem operationsdato og dato for kontaktstart

Hvis behandlingen har været givet i adjuverende øjemed, skal følgende være opfyldt

 • LPR_ONK_ADJ_TID <= 120 dage

Er dette opfyldt, kan udfaldet til LPR_ONK_ADJ_BEH fastsættes til:

 • LPR_ONK_ADJ_BEH = ’Ja’

Typen af behandling (LPR_ONK_AJD_BEH_TYPE) udledes i forhold til de anvendte SKS koder:

 • 01 FOLFOX = (BWHA108 OG BWHA110) ELLER BWHA231
 • 02 CAPOX = (BWHA123 OG BWHA108) ELLER BWHA222
 • 03 Capecitabin = BWHA123 alene
 • 04 5-FU = BWHA110 alene
 • 05 Kemoterapi UNS = BWHA1 ELLER BWHA2
 • 06 Ingen information om type kemoterapibehandling = Ingen af ovenstående koder