Årsrapport 2017 sendt til høring

Årsrapporten for 2017 er færdiggjort af styregruppen. Rapporten er nu sendt til høring. Høringsfristen er den 25. september.

I år vil der yderligere blive publiceret en klinisk rapport. Den kliniske rapport forventes publiceret ultimo oktober.

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C