ÅRSHJUL FOR DATABASEN 2018

25.04.2018 Ordinært møde i styregruppen (København)

30.04.2018 Deadline for registrering i KMS for kirurgerne

22.06.2018 Aflevering af 1. udkast af årsrapporten til styregruppen (Indikatorafsnit samt appendiks I, II og III).

20.08.2018 Møde i styregruppen med henblik på faglig kommentering af årsrapporten (Herlev)

28.08.2018 Udsendelse af årsrapport til officiel høring

30.08.2018 Aflevering af 1. udkast af klinisk årsrapport til styregruppen

24.09.2018 Møde for klinikere i styregruppen (Aalborg)

25.09.2018 Deadline for officiel høring

28.09.2018 Publikation af Årsrapport 2017

02.10.2018 Frist for indmelding af rettelser til KMS skemaet

24.10.2018 Ordinært møde i styregruppen (Aalborg)(AFLYST)

31.10.2018 Publikation af Klinisk Årsrapport 2017

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C