ÅRSHJUL for Database styregruppen

25.04.2018 Ordinært møde i styregruppen (København)

30.04.2018 Deadline for registrering i KMS for kirurgerne

22.06.2018 Aflevering af 1. udkast af årsrapporten til styregruppen (Indikatorafsnit samt appendiks I, II og III).

20.08.2018 Møde i styregruppen med henblik på faglig kommentering af årsrapporten (Herlev)

28.08.2018 Udsendelse af årsrapport til officiel høring

30.08.2018 Aflevering af 1. udkast af klinisk årsrapport til styregruppen

25.09.2018 Deadline for officiel høring

28.09.2018 Publikation af Årsrapport 2017

02.10.2018 Frist for indmelding af rettelser til KMS skemaet

24.10.2018 Ordinært møde i styregruppen (Aalborg)

31.10.2018 Publikation af Klinisk Årsrapport 2017

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C