STYREGRUPPEN

Peter Ingeholm (formand, DPAS)
Lene Iversen (DKS)
Peter-MarIn Krarup (DKS)
Ole Roikjær (DKS)
Svend Erik Nielsen (DSKO)
Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen (DPAS)
Rita Kaae Pilegaard (DRS)
Mette Roed Eriksen (KCKS-Øst)
Ellen M. Mikkelsen (KCEB-Nord)