DATABASEN

Her til venstre kan du logge ind til kolorektalcancer data-
basen, hvis din computer har en sikker forbindelse til KMS.

Du kan også se medlemmerne af databasens styregruppe.

• Videnskab og ansøgning om udtræk af data
Quick-guide til at hente CPR-lister på Analyseportalen