STRUKTUR - BESTYRELSEN

DCCG's bestyrelse er i vinteren 2010/11 under reorganisering, og bestyrelsen har indtil næste ordinære bestyrelsesmøde i april 2011 konstitueret sig som det fremgår af oversigten.

• Bestyrelsen

• Bestyrelsens mailadresser

OBS:
For at undgå "SPAM" har vi udarbejdet maillisten
som billedfil hvor mailadresserne ikke er klikbare.