STRUKTUR

DCCG's medlemmer er principielt de hospitalsafdelinger i Danmark, som udreder og behandler kolorektal cancer. På hver af disse afdelinger er udpeget en kontaktperson eller repræsentant, som indgår i det nationale kontaktforum. Man kan således ikke være personligt medlem af DCCG.

DCCG's bestyrelse udpeges af de fire videnskabelige sel-
skaber, desuden har bestyrelsen selv udpeget nogle ad hoc medlemmer og konstitueret sig med et forretningsudvalg.

Bestyrelsen nedsætter mere eller mindre permanente udvalg og arbejdsgrupper.

Se venligst vedtægterne for nærmere detaljer.