HISTORISK

DCCG (Danish Colorectal Cancer Group) blev stiftet i 1994, og blev i 1997 et permanent udvalg under Dansk Kirurgisk Selskab.

På baggrund af rapporten: "Klinisk Kræftforskning i Danmark" fra 2004 og for at styrke samarbejdet mellem alle de specialer, der er forudsætningen for optimal kræftbehandling, blev DCCG gjort bredere fra 2006.

DCCG har beholdt sit navn, men er i et samarbejde mellem Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onko-
logi, Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi og Dansk Radiologisk Selskab nu omstruktureret til en Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe (DMCG) og indtrådt i organisationen dmcg.dk (se www.dmcg.dk) af tilsvarende danske kræftgrupper.

Databasens drift finansieres fortsat af Danske Regioners Fællespulje for Kliniske Databaser, og driftstøtten er den i øjeblikket maksimalt mulige på kr. 550.000 årligt. Dertil kommer et særligt statstilskud til DCCG og databasen på 3.5 mio. kr. i 2008-2009.

Professor, dr.med. Ole Kronborg har I anledning af DKS’ 100-års jubilæum skrevet en artikel om DCCG’s historie.

Klik her og læs artiklen!